Ny avtale utvikler miljøverdiene for svensk fjernvarme
14. desember 2018
De svenske varmepartnerne i Värmemarknads-kommittén har nylig inngått en ny avtale mellom om prinsipper for miljøvurdering av endret energiforbruk.
 
Avtalen er en utvidelse av tidligere overenskomster om miljøvurderinger av fjernvarme i retroperspektiv. Den inkluderer nå også prinsipper for miljøvurdering ved beslutninger om fremtidens endrede energiforbruk.

—Innen Värmemarknads-kommittén har vi lenge diskutert miljøverdier i et beslutningsperspektiv. Nå har vi etter felles innsats blitt enige om en metode for dette. Det er fint at vi har samme syn, og metoden bidrar til å sikre at miljøvurderingen blir så sikker som mulig, konstaterer Värmemarknadskommitténs styreleder Adam Lindroth i Stockholm Exergi.Fjernvarmens miljøverdier bygger på en avtale i Värmemarknads­kommittén (VMK). VMK består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen og SABO samt bransjeforeningen Energiföretagen Sverige, som har medlemmer over hele landet.  

Den første avtalen som ble inngått i 2009, slo fast hvordan energiforbruket i fjernvarme-oppvarmete leiligheter skal vurderes fra et bokføringsperspektiv, for eksempel den årlige miljørapporten.

Denne avtalen  har resultert i fjernvarmens lokale miljøverdier, som oppdateres årlig. De er basert på tre parametere: ressurseffektivitet, klimapåvirkning og andel fossile brensler.

Prinsipper for fremtidige investeringer

– Det er et framskritt at vi nå har fått lagt til enda en dimensjon i avtalen. Vi presenterer ikke noe beregningsverktøy, derimot prinsipper for hva man bør tenke på når fremtidige investeringer skal vurderes fra et miljøperspektiv, sier Mari-Louise Persson, energistrateg i Riksbyggen og nestleder i VMK. Systemsyn på samfunnets energisystem ligger i bunnen

Ved miljøvurderingen utgår VMK fra et systemsyn på samfunnets energisyn, som omfatter både forsyningssikkerhet og konkurranseevne samt bærekraft. Dette perspektivet gjelder typisk for tiltak som fører til endret energiforbruk.  

Perspektivet er fremtidsrettet og tar sikte på miljøkonsekvensene av en viss handling i forhold til et alternativ der denne handlingen ikke foretas.  Det kan for eksempel være endringer av leilighetens klimaskall, endret energiforbruk, bytte at oppvarmingsform, eller endrede årsprofiler for energiforbruket. Beslutningsperspektivet kan ikke benyttes for miljørapport ved bokslut av et historisk energiforbruk.

Les mer om Värmemarknadskommittén og miljøvurdering av fjernvarme her.
Kilde: Energiforetagen.se

Miljøvurdering av fjernvarme – også i Norge
 

—Norsk Fjernvarme jobber også med miljøvurdering av fjernvarmen,  gjennom en arbeidsgruppe med medlemsbedrifter. Samtidig er dette en pågående diskusjon innenfor forskningsprogrammet ZEN, i arbeidspakke, WP 1, som handler om definisjoner og LCA-vurderinger, sier daglig leder Heidi Juhler i en kommentar.KALENDER