OBOS Energi og Fortum Oslo Varme med nytt selskap
13. desember 2018
OBOS Energi AS og Fortum Oslo Varme AS har etablert et nytt selskap som skal levere miljøvennlige, bærekraftige og fleksible lokale energiløsninger for varme og kjøling til OBOS-prosjekter i Oslo-regionen.

Det nye selskapet får navnet OF Energi. Målet er å bygge systemer for lokale løsninger basert på fornybar energi for OBOS-tilknyttede prosjekter,  hvor varme eller kjøling ikke er tilgjengelig i dag.

– Vi i Fortum Oslo Varme er takknemlige for tilliten OBOS viser oss med denne avtalen. Fortum Oslo Varme og OBOS er to selskaper med et brennende miljøengasjement. Dette er et svært spennende partnerskap og et viktig ledd i utviklingen av gode miljøvennlige og fleksible energiløsninger også utenfor der vi har fjernvarme per i dag, sier Eirik Folkvord Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme i en felles melding.

Første prosjektavtale allerede inngått

Han tilføyer at selskapene har god erfaring fra tidligere samarbeid, og viser konkret til en avtale om leveranse og installasjon av OBOS’ første solcelleanlegg. Fordelt på seks næringsbygg i Oslo produseres det i dag til sammen 1.000.000 kWh solstrøm i året.

Og konserndirektøren i OBOS, Nils Morten Bøhler, kommenterer at den solide kompetansen Fortum Oslo Varme har, kombinert med OBOS tilgang på prosjekter, vil skape stor merverdi for medlemmer og kunder.

Avtalen mellom de to eierne ble inngått i dag og  samtidig signerte partene avtale for selskapets første prosjekt; Symra terrasse på Lambertseter i Oslo. Det er ikke fjernvarme i området, men i stedet etablert energibrønner med varmepumper som vil levere både varme og kjøling.

Lokale energinett for overskuddsvarme

Det nye selskapet vil også satse på å utvikle lokale energinett for varme og kjøling som flere bygg kan kobles på. Energioverskudd i ett bygg vil da kunne benyttes andre steder med energibehov.  Dermed vil den totale kostnaden for hvert bygg minimeres og den samfunnsøkonomiske nytten maksimeres.Dette vil være aktuelt for både eksisterende og ny bygningsmasse, ifølge OBOS Energi.

Det vil bli satset på moderne teknologi og systemer som sikrer at kundene får bærekraftige energiløsninger.

Og ifølge meldingen er det Fortum Oslo Varme som skal drifte og vedlikeholde alle de nye energisentralene.Eirik Folkvord Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme og Nils Morten Bøhler, konserndirektør i OBOS, har i dag undertegnet avtale for et nytt felles energiselskap. (Foto: Truls Jemtland)
KALENDER