Danske datasentre vil sluke elen fra to av tre nye havmølleparker
11. desember 2018
Datasentrenes elforbruk i Danmark vil i 2030 utgjøre 62,5 prosent av elproduksjonen fra tre nye havmølleparker, med en samlet kapasitet på 2400 MW.
Det bekrefter energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i et svar til Enhedslistens energipolitiske ordfører, Søren Egge Rasmussen.

—Det er et enormt høyt tall, kommenterer Søren Egge Rasmussen, ifølge Ingeniøren.dk.

Og selv om statsråden påpeker at det store ekstra elforbruket allerede er innlemmet i energiavtalens initiativer, og at datasentrenes elforbruk dermed ikke utgjør noe hinder for å nå målet om 55 prosent fornybar energi i 2030, påpeker Søren Egge Rasmussen at samfunnet kunne spart store summer dersom ikke datasentrene ble bygget, som kunne benyttes til utbygging av fornybar energi.  

—Selv om fornybar energi stadig blir billigere, så er det skatteyterne som på kort sikt må betale for støtten til fornybar energi og for utbygging av infrastruktur.  

Bedre planlegging kunne gitt utnyttelse av spillvarme
Egge Rasmussen understreker at han i utgangspunktet ikke har noe imot at det etableres datasentre i Danmark, men at det kunne ha vært bra med mer åpne prosesser vedrørende plasseringene.
—Dersom vi hadde planlagt bedre i forkant så hadde man for eksempel kunnet sørge for at datasentrene ville bli passert sånn at også overskudsvarmen kunne bli utnyttet, sier Enhedslistens energipolitiske ordfører, Søren Egge Rasmussen.

Betaler minimalt i elavgift
Ifølge ministerens svar kommer datasentrene ikke til å betale noe særlig til staten for deres store elforbruk.
For et elforbruk på 7 TWh vil datasentrene kun betale 28 millioner kroner årlig i elavgift som tilsvarer 0,5 øre pr. kWh.
Private forbrukere betaler derimot 92,4 øre pr. kWh i elavgift (fra 1. januar 2019) og ville dermed måtte betale 6,5 milliarder kroner kr. i elavgift for å forbruke den samme mengden strøm. (kilde: Ingeniøren.dk)


Foto:Colourbox
KALENDER