Tar selvkritikk for ikke å ha utnyttet spillvarmen
5. desember 2018
Kryptobransjen har i liten grad fokusert på at spillvarmen fra deres enorme strømforbruk går rett ut av vinduet istedenfor å bli brukt til næringsutvikling. Nå vil bransjen endre på dette.
 – Jeg er overrasket over at norske kryptosentre ikke har brukt fjernvarme som et argument i større grad, sier leder Stephan Nilsson i Norges Bitcoin- og Blockchainforening til E24.
 
– I Canada brukes det argumentet mye, og kryptosentre som varmer opp for eksempel drivhus registreres gjerne som oppvarmingsindustri, legger han til.

Haakon Bryhni i Troll Housing er enig med Nilsson i at datasentre som driver med blokkjeder, såkalte kryptosentre, kunne fokusert mer på argumenter om bærekraftig bruk av energi. Det er først nå, i kjølvannet av kryptosentre mister lavsats på elavgift, at bransjen innser hvor viktig det er å formidle at datasenternæringen kan gi positive ringvirkninger for miljø og arbeidsplasser, mener han. 
 
– Vi har ikke meldt oss skikkelig på den debatten – og skulle gjort det før. Vi tar gjerne selvkritikk på det, men det kunne ikke falle oss inn at seriøse norske politikere kunne innføre en så stort avgiftsendring for en hel industri på så kort varsel – uten høring. Vi tok det ikke seriøst, sier Bryhni. 

DigiPlex med strategi for bruk av spillvarme

Samtidig finnes det andre "vanlige" datasenteraktører som lenge har hatt en klar strategi for også å skape verdier av spillvarmen. Administrerende direktør Gisle Eckhoff i DigiPlex, Nordens største datasenteraktør, er tydelig på samfunnsansvaret som følger med å legge beslag på verdifull effekt i kraftsystemet.

I sommer inngikk derfor DigiPlex en avtale med Fortum Oslo Varme om å utnytte spillvarmen fra selskapets datasenter på Ulven i Oslo til å varme opp 5.000 leiligheter gjennom fjernvarmenettet.  

– Vi har et ansvar for å bruke energien mest mulig effektivt, for eksempel ved å levere spillvarme til fjernvarmesystemer, slik vi arbeider med i Oslo og Stockholm, sier Eckhoff, til E24, og understreker at DigiPlex ikke driver med kryptovaluta.
– Det har lite med Norges fremtid som datasenternasjon å gjøre, sier Eckhoff til E24.

Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme mener at det bør være et generelt krav til gjenvinning av varme for datasentre som nyter godt av lav elavgift.
– Alle datasentre, uavhengig av hvilket formål de brukes til, avgir mye spillvarme, sier Mellvang-Berg til E24.
– Varmen kan kobles på eksisterende fjernvarmesystemer i byene eller stimulere til nye industribedrifter. Ettersom datasentre aldri skal være nede, er de en stabil varmekilde også om vinteren, da oppvarmingsbehovet er størst. Å gjenbruke datavarmen kan derfor bidra til å kutte kostbare effekttopper i kraftnettet, legger han til.

Kryptosentre i gang

Norske kryptosentre har også begynt å utnytte spillvarmen til nyttige formål. Selskapet Troll Housing, har forberedt gjenbruk av energi fra sitt første kryptosenter i Eide i Møre og Romsdal til oppvarming av konferanse- og opplevelsesparken Berg-Tatt. Medinvestor Haakon Bryhni mener det er et konkurransefortrinn.
– Vi sitter på mye kompetanse for gjenbruk av energi og har kommet ganske langt med teknologi vi har utviklet selv og i samarbeid med kundene, sier Bryhni til E24.

Oppvarming kan brukes til mange typer industri for eksempel matproduksjon i drivhus, kjemiske prosesser, tørking av matvarer eller fiskeoppdrett på land, skriver E24.

Selskapet Kryptovault, som har fått mye kritikk for sine store kryptosentre, innser at bruk av spillvarme burde vært med fra starten i profileringen av selskapet:
– Det kan godt hende vi skulle brukt spillvarme-argumentet mer til vår fordel. Samtidig er dette en helt ny næring. Slike løsninger tar tid å utvikle. Vi har hele tiden hatt et mål om å utnytte spillvarmen for å redusere kostnaden og gjøre driften av datasenteret mer bærekraftig, men spillvarme var ikke hovedskytset vårt inn mot politikerne, sier Kryptovaults talsmann Gjermund Hagesæther til E24.
 


KALENDER