Mener fjerde generasjons fjernvarme bør utforskes i stor skala
4. desember 2018

Fjerde generasjons fjernvarme er tilpasset lavere temperaturer og passer bra til nye leiligheter med lavere energibehov. Men til tross for klare fordeler, har systemet ikke skutt fart i praksis.

Det sier Kristina Lygnerud, som har ledet en studie hvor tredje- og fjerde generasjon fjernvarmeteknologi er sammenlignet, til det svenske fagbladet Energi.


I prosjektet som har fått støtte fra Energiforsk, har et nybygd område sør for Gøteborg vært basen for prosjektet. Der er blokker tilknyttet et moderne fjernvarmesystem basert på tredjegenerasjons fjernvarme. I prosjektet har man ved Högskolan i Halmstad gjort simuleringer av hvordan utfallet for ulike parametre ser ut dersom man i stedet velger fjerde generasjonens teknologi.

De store endringene mellom disse systemene er at fjerde generasjonens fjernvarme kan benytte mye lavere temperatur (50-55 grader i turledning) at systemet bygger på tre rør i stedet for to, samt at hver fjernvarmekunde har en egen fjernvarmesentral, også leilighetseieren.


Resultatet fra prosjektet viser at fjerde generasjons fjernvarme muliggjør lavere returtemperaturer på årsbasis.

Med fjernvarmesentraler hos hver kunde forsvinner varmtvannssirkulasjon i blokkleiligheter og dermed reduseres også risikoen for legionella kraftig.

—Et problem er likevel at Boverkets byggeregler ikke er konstruert for at man ikke har varmtvannssirkulasjon, så der trengs det en endring, sier Kristina Lygnerud.

Hun påpeker også at løsningen blir dyrere med en fjernvarmesentral i hver leilighet dersom blokken har mer enn 10-15 leiligheter, sammenlignet med å ha en felles varmesentral i blokken.  I Sverige (og i Norge red anm.) er det imidlertid uvanlig  å ha en varmesentral hos den enkelte kunden, mens dette ifølge Lygnerud er mer vanlig i mange andre europeiske land. Et annet aspekt med fjerde generasjons løsning er at det krever lengre rør. Ifølge en livssyklusanalyse har fjerde generasjon fjernvarme likevel en lavere miljøpåvirkning enn tredjegenerasjons fjernvarme.


Behov for nye forretningsmodeller
- Det faktum at fjernvarmeleveransen skjer i leilighetene og ikke ved husveggen gjør at varmetapene i bygget flyttes fra leilighetseieren til fjernvarmeselskapet. Dette har vært en problemstilling som vi har diskutert mye i prosjektet og her trenger man å finne nye forretningsmuligheter som tar hensyn til den nye systemgrensen. Vi tror at en sånn situasjon der det er mulig å dele tapet mellom energiselskap og leilighetseier kan skape en tettere relasjon til kunder, sier Lygnerud til bladet Energi, som utgis av Energiforetagen Sverige.

Flere fordeler
Konklusjoner i prosjektet er at det er flere fordeler med å benytte fjerde generasjons fjernvarme til nye leiligheter som krever lite energi til oppvarming. Det er også mulig å benytte spillvarme med betydelig lavere temperatur enn tidligere, som også taler for denne løsningen.

—Men – det er en stor barriere at teknologien ennå er uprøvd og den må derfor testes i ulike demonstrasjonsprosjekter, for å spres. Etter hva jeg har forstått har energiselskaper i Sverige testet å redusere temperaturer i eksisterende systemer med varierende fremgang, men man trenger å teste den nye teknologien fullt ut, avslutter Kristina Lygnerud.Kilde foto: Energimyndigheten.se
KALENDER