Fjernvarme valgt som byggevarme til Hønefoss største boligprosjekt
30. november 2018

Onsdag startet Vardar Varme bruken av fjernvarme - lenge før byens største boligprosjekt "Elveparken" skal stå ferdig. Elveparken bruker nemlig miljøvennlig fjernvarme også i byggeprosessen.

—Det har i det siste vært stort fokus på å redusere CO2-utslippene fra byggeplasser som tradisjonelt står for store lokale utslipp av klimagasser. Derfor setter stadig flere utbyggere krav til miljøvennlig oppvarming også i byggeperioden. Ved å bygge teknisk rom, og få inn fjernvarmerør tidlig i byggeperioden, kan entreprenøren bruke fjernvarme som byggevarme, sier markedssjef Gudbrand Bergsund i Vardar Varme.

Og han tilføyer at det er en sikker og miljøvennlig måte å varme opp "byggeplassen" på, som også er konkurransedyktig på pris. —Da er valget enkelt, sier Gudbrand Bergsund på nettsidene til Vardar.

Fakta om Elveparken:
Elveparken skal bestå av av hele 200 leiligheter fordelt på 9 bygg sentralt i Hønefoss med Storelva som nærmeste nabo. Byggingen av felles parkeringskjeller og de to første byggene er godt i gang og vi er glade for at prosjektet skal ha både varme og varmt tappevann fra Vardars fjernvarmeanlegg. Det er Tronrud Eiendom som står bak dette spennende prosjektet og salget av leilighetene er allerede i god gang.Henrik Rode fra Vardar og Trond Haga fra El-Bjørn starter kundesentralen i bygg 1.
KALENDER