Gigantdatasenter skal bli batteriet i gigantutbygging i Os
29. november 2018
I kjølvannet av at motorveien fra Bergen til Os er lagt i tunnel, ønsker Os kommune å utnytte ubrukt mark på vel 700 mål til næringspark. Et digert datasenter skal være hjertet i områdeutviklingen.

719 mål, eller 719.000 kvadratmeter, med ubrukt mark, skal bli til 700.000 kvadratmeter bygningsareal i næringsparken Lyseparken, hvor Fredrik Seliussen er utviklingsdirektør.

Han forteller til Bergensavisen (BA), at de jobber med to scenarier. I scenario 2030 er det 250 bedrifter og 4000 arbeidstakere- i scenario 2050 har vi 12 000 arbeidsplasser, men vi tilrettelegger all infrastruktur for enda høyere fortetting, sier han.
Og ifølge utviklingsdirektøren er det også flere tusen nye boliger under planlegging ned mot Lysefjorden.

– Os er en kommune som tenker mot fremtiden. Vi jobber mot 40 i 40, altså 40.000 innbyggere i 2040. Nå er vi knappe 21.000, så det er en ambisiøs og langsiktig plan.
Vi begynte, i samarbeid med BKK, å kartlegge lokale energiressurser som sol, vind og termobrønner for å se hvordan vi best kan lage fremtidens energisystem. Vi trenger en stor varmepumpe her, så da dukket tanken om et datasenter opp, forteller Seliussen.

Selvforsynt med strøm

– Det er noe helt nytt og unikt, også på verdensbasis. Senteret skal være væskeavkjølt, uten vifter, og dermed helt stille. Overskuddsvarmen skal hentes ut og sendes i loop til de andre bedriftene i parken, før den kommer avkjølt tilbake, forklarer Seliussen.
Solcellepaneler på tak og fasader på alle byggene i næringsparken, skal sørge for datasenteret blir godt forsynt med strøm.

Bedriftene her skal også bruke strømmen i sin produksjon, så vi varmer ikke bare opp. Vi blir energimessig selvforsynt, men skal også bruke energien flere ganger, legger han til.

– Vi snakker mye om «smarte byer», men den må være smart for alle. De involverte her må ha noe mer enn strøm igjen for det, om de skal henge solceller på fasaden, sier Sjur Frimann Hjeltnes i  Abo, som har tegnet planene for området.
 
Håpet er at energisystemet som blir mulig med datasenteret skal friste selskaper på jakt etter en «omdømmebonus».


– Vi legger solceller og fjernvarme inn i et lokalt energiselskap, der bedriftene som etablerer seg her er medeiere. Dermed får vi en delingsøkonomi, hvor vi samarbeider om å utnytte ressursene, forklarer utviklingsdirektør Seliussen, som hver uke har møter med interesserte selskaper, og har inngått en rekke intensjonsavtaler.

Åpner i 2022

Den detaljerte områdeplanen er nå ute på høring, med høringsfrist 21. desember.
– Håpet er at planen vedtas i løpet av våren, slik at vi kan gå over i realiseringsfasen. Målsettingen er at de første bedriftene er på plass når E39 åpner i 2022, sier ordfører Terje Søviknes (Frp) til avisen.
 
Han poengterer at det ikke er ofte en kommune får anledning til å utvikle et så stort næringsområde som både eier og planmyndighet.

– Her skal vi utvikle et helt nytt og moderne næringsområde fra grunnen av, og planlegge infrastruktur som vei, vann og avløp, avfall, fiber, energi og grøntstrukturer som en helhet. Det vi kommer frem til kan bli en mal både nasjonalt og internasjonalt. Spesielt ser vi energiområdet som spennende i Lyseparken, sier Søviknes ,og tilføyer:

– Klima og energi er for tiden i fokus både nasjonalt og internasjonalt. I Lyseparken vil virksomheter som søker noe unikt få en tilleggsverdi både økonomisk og omdømmemessig, sier Os-ordføreren til BA.


Slik vil den planlagte Lyseparken i Os se ut. Datasenteret blir sannsynligvis del av teknologiparken i sør nær E 39. (Foto: Abo Plan og Arkitekter)
KALENDER