EU skal bli klimanøytral innen 2050
28. november 2018

EU-kommisjonen har i dag foreslått en langsiktig strategisk visjon for et klimanøytralt Europa. Innen 2050 skal netto CO2-utslipp reduseres til null. Men konkrete tiltak mangler.

Visepresidenten i EU og ansvarlig for Energiunionen Maros Sefcovic uttalte at man ikke kan leve trygt på en planet som er ute av kontroll.
—Det betyr imidlertid ikke at det vil gå ut over levestandarden til innbyggerne.  I løpet av de siste årene har vi vist hvordan vi kan redusere utslipp samtidig som vi skaper velstand, interessante jobber lokalt, og bedrer livskvaliteten. Europa vil uunngåelig fortsatt endres. Det er realistisk å gjøre Europa både klimanøytral og velstående, sa Maros Sefcovic.


Kommisær for klimaendring og energi Miguel Arias Cañete uttalte at EU allerede har startet moderniseringen og omformingen mot et klimanøytrale økonomi.
—Og i dag øker vi våre tiltak ved å foreslå en strategi for Europa for å bli verdens største økonomi til å bli klimanøytral innen 2050.Å bli klimanøytral er nødvendig, mulig og i europeernes interesse. Det er nødvendig å møte langsiktige temperaturmål fra Paris-avtalen. Det er mulig med eksisterende teknologier og de som snart vil tas i bruk. Og det er i europeers interesse å stanse fossil brensel-import og investere i meningsfulle forbedringer i hverdagen for alle europeere.


Vegen mot en klimanøytral økonomi vil kreve felles tiltak innen sju strategiske områder: Energieffektivisering; utbygging av fornybar energi, trygg og tilkoblet mobilitet; konkurransedyktig industri og sirkulær økonomi; ren og sikker kollektivtrafikk, bioøkonomi og naturlig reduksjon av karbondioksidutslipp, samt karbonfangst og lagring for å håndtere resterende utslipp. Å følge alle disse strategiske prioriteringene vil føre til at vår visjon blir en realitet, sa Miguel Arias Cañete i forbindelse med presentasjonen av den langsiktige strategivisjonen til EU i dag, ifølge en melding fra EU-kommisjonen.EU-kommisjonen har idag lansert en langsiktig strategisk visjon for et klimanøytralt EU
KALENDER