Norsk næringsliv har mottatt 2,1 milliarder fra Horisont 2020
28. november 2018
Norske forsknings- og innovasjonsmiljøer er attraktive i EU. Norsk næringsliv har fra programperioden startet i 2014 konkurrert seg til EU-prosjekter til en verdi av 2,1 milliarder kroner.
Ny statistikk viser at særlig norske bedrifter har fått øynene opp for mulighetene, og vunnet frem i den tøffe konkurransen i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, skriver Norges Forskningsråd i en melding.

Flere store tildelinger til særlig energiprosjekter med norske aktører fra næringslivet, i tillegg til flere tildelinger fra programmet for små og mellomstore bedrifter, gjør at den norske næringslivsdeltakelsen skyter fart. Norsk næringsliv har til nå konkurrert seg til 2,1 milliarder kroner, og prosjektene de deltar i har en samlet verdi på hele 21 milliarder kroner.

– For at norsk næringsliv skal nå frem i den harde internasjonale konkurransen, er det viktig å tilby kunnskapsbaserte produkter og tjenester. Dette oppnår man ved å samarbeid med verdensledende forskningsmiljøer, slik det kreves i Horisont 2020, sier Forskningsrådets områdedirektør for internasjonalisering, Kristin Danielsen. – Det er fremdeles mange norske næringslivsaktører som har mye å hente på å undersøke mulighetene i EU. Horisont 2020 gir i tillegg til økonomisk prosjektfinansiering mulighet til utvidet markedstilgang, sier Danielsen i en melding fra Forskningsrådet.
 
Rekordstor norsk tildeling fra Det europeiske forskningsrådet (ERC)
I tillegg er det svært gode resultater fra 2018-utlysningen i ERC Starting Grant. Ingen tidligere ERC-utlysning i Horisont 2020 kan vise til bedre norske resultater, det gjelder både volum og uttelling. Ti søknader er blitt innvilget finansiering til en verdi av ca. 147 millioner kroner.
Se de norske resultatene i Forskningsrådets database.
 

Fakta om Horisont 2020
EUs Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.
·         Programperioden er fra 2014 til 2020.
·         Samlet budsjett er på rundt 800 milliarder kroner.
·         Gjennom EØS-avtalen deltar Norge som fullt medlem. Det betyr at norske bedrifter, offentlige aktører og akademiske institusjoner kan søke på lik linje med deltakere fra EU-land.
·         Forskning- og innovasjonsprosjektene skal komme frem til løsninger på felles samfunnsutfordringer, bidra til økt verdiskaping, og økt kvalitet i forskningen.
·         Deltakelse gir norske bedrifter tilgang til de beste forskningsmiljøene, markedsadgang og tilgang på kapital.
·         Forskningsrådet og Innovasjon Norge hareksperter som veileder i søknadsprosessen
·         Forskningsrådet tilbyr en rekke gratis kurs om det å søke og drifte et EU-prosjekt.
 

 


KALENDER