Benchmarking kan ramme effektiviseringen av fjernvarmen
27. november 2018

Det er veldig problematisk å innføre ny regulering og benchmarking i fjernvarmesektoren. Ifølge en rapport utarbeidet av to danske professorer kan det redusere effektiviseringen i bransjen. Dansk Fjernvarme gjenkjenner budskapet i rapporten.

I en ny rapport, utarbeidet av professor ved Københavns Universitet Jens Leth Hougaard og professor ved CBS, Thomas Rønde, konkluderes det med at innføring av ny regulering med benchmarking nærmest er meningsløst. Det skyldes at fjernvarmen er en veldig uhomogen størrelse, hvor de ulike selskapene varmer vannet på mange forskjellige måter.  Noen selskaper har solvarme, andre biogass, pellets, overskuddsvarme eller noe helt annet. De mange ulike produksjonsformene gjør det veldig vanskelig å foreta meningsfulle sammenligninger på tvers av selskaper.  
 

 

Det er derfor nødvendig å dele opp selskapene i en rekke mindre undergrupper, hvor datagrunnlaget blir så tynt at benchmarking som verktøy kan risikere å få den stikk motsatte effekten av det som var hensikten; at det reduserer effektiviseringen.


I Dansk Fjernvarme er man ikke overrasket over undersøkelsens resultater.

— Vi hilser bestemt den nye undersøkelsen velkommen. Den underbygger de synspunkter Dansk Fjernvarme tidligere har fremført. Ikke minst da politikerne diskuterte fjernvarmens fremtid på bakgrunn av en rapport med mange feil fra konsulenthuset McKinsey, sier politisk sjef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard, og fortsetter:

— Fjernvarmen er i motsetning til både el- og vannsektoren,  en veldig kompleks sektor. Selskapene er veldig forskjellige, som kommer til uttrykk i både rammevilkår, ledningsnett, kundegrunnlag og selve fjernvarmeproduksjonen. Og alt dette må man ta høyde for hvis man vil benytte benchmarking som verktøy.

Det var blant annet i forståelsen av sektoren og benchmarkingens begrensninger, at McKinsey og Co. tok alvorlig feil, da de vurderte fjernvarmesektorens effektiviserings-potensial til i alt 2,3 milliarder kroner.

—Da McKinsey og Co. kom med deres helt urealistisk høye vurdering av effektiviseringspotensialet, sto vi litt alene med vår kritikk. Og dessverre er det senere blitt inngått en politisk avtale på bakgrunn av den feilbeheftede rapporten.  Det er derfor gledelig hvis den nye rapporten fra de to professorene kan være med å endre oppfatningen av benchmarking og ny regulering i fjernvarmen, som den eneste vegen til lykke og mer effektive fjernvarmeselskaper, sier Rune Moesgaard i en kommentar til rapporten på foreningens nettsider danskfjernvarme.dk.

 

 

 

KALENDER