Vattenfall satser milliarder på nytt kraftvarmeverk i Uppsala
21. november 2018

Vattenfall Värme satser totalt tre milliarder kroner på sitt kraftvarmeverk i Uppsala for å halvere CO2-utslippene fram til 2022. For å lykkes erstattes torv med biobrensel og fossil olje med bioolje. Uppsalas bybilde vil også kompletteres med et helt nytt arkitekttegnet kraftvarmeverk som etter planen vil stå klart i 2021.

Dagens kraftvarmeverk i Uppsala er fra 1973, og har tidligere blitt utpekt som en av de mest forurensende kraftvarmeverkene i landet av Naturskyddsföreningen. Når det nå begynner å bli på høy tid å erstatte det, satser Vattenfall stort for å redusere CO2-utslippene.


− Vi legger om produksjonen for å bli karbondioksid-nøytrale til 2030, sier Adrian Berg von Linde, forretningsutvikler for Vattenfall Värme i Sverige.

Totalt planlegger Vattenfall å investere 3,5 milliarder kroner i Uppsala, hvorav tre milliarder benyttes til omlegging av produksjonen.  Resten går til fjernvarmenettet, som også begynner å bli tilårskomment, og derfor har behov for kontinuerlig vedlikehold.  

En av investeringene er allerede på plass. To oljekjeler med en samlet effekt på 150 MW er konvertert fra fossiloljedrift til bioolje. Kjelene benyttes som reserve ved topplast.

For tiden pågår også arbeidet med å endre den eksisterende hetvannskjelen fra torv til biobrensel. Samtidig økes effekten på kjelen. Hetvannskjelen planlegges å benyttes for topplast med en normalproduksjon på 150–160 GWh varme per år. De to første årene vil hetvannskjelen produsere mer varme.

− Den vil bli en viktig del av varmeforsyningen til våre kunder. Det arbeidet pågår nå, og vil være klart til neste år, sier Adrian Berg von Linde.

Steg tre er det nye varmeverket Carpe Futurum, som skal oppføres på containertomten hvor torvet tidligere er lagret. Varmeverket skal stå klart innen 2021 under forutsetning av at Vattenfalls styre godkjenner investeringen senere i høst.  Allerede nå pågår det forberedende arbeid på tomten.

− Carpe Futurum er egentlig en erstatning, men en erstatning med miljøytelse som Vattenfall har i sin visjon, sier Adrian Berg von Linde.


Elproduksjon-  spørsmålstegn

Adrian Berg von Linde konstaterer at de gjennomførte og planlagte investeringene totalt bidrar et godt stykke på vegen mot visjonen om null karbondioksidpåvirkning. Overgangen fra fossilolje og torv til biobrensel innebærer en halvering av utslippene, samtidig som leveransene til kundene sikres.

I dag leverer Vattenfall cirka 1,5 TWh i Uppsala. Fjernvarmenettet er omkring 50 mil langt. I tillegg kommer 200–230 GWh el, 100 GWh damp samt 60 GWh kjøling.

Med den store satsingen økes kapasiteten ytterligere. Ifølge beregningene vil man ha gode marginer i minst 30 år fremover, selv om Uppsala vokser kraftig.

− Vi skal alltid kunne forsørge våre kunder på en sikker måte, fastslår Adrian Berg von Linde.

I juni i år godkjente kommunen i Uppsala detaljplanen for det nye kraftvarmeverket.

Carpe Futurum er planlagt for en elproduksjon som tilsvarer ca. 30 MW. Men i dag planlegger likevel ikke Vattenfall å installere den turbinen som trengs i dampkjelen for også å produsere el.  Årsaken er at det ikke er mulig å få lønnsomhet i elproduksjonen i den tredveårsperioden som Vattenfall kalkulerer med.

− Vi kan vel bare registrere - dessverre, at når vi foretar en økonomisk kalkyle så får vi ikke lønnsomhet i turbinen og generatoren.  Vi takler  det ved å bygge det nye varmeverket med ytelse så kan vi installere turbin og generator i etterhånd.  

Vårt store håp er at markedsforutsetningene endres så elprisene og støttesystemet Grønne sertifikater endres. Da vil vi bygge vår generator og turbin omgående. Alt er forberedt, sier Adrian Berg von Linde.

Et spørsmål gjenstår når det gjelder elproduksjonen. Länsstyrelsen har overklaget miljøtilstanden for varmeverket og stilt krav om at verket også skal utrustes for elproduksjon. Det er uklart når overprøvingen kan etterprøves. Byggingen kan uansett settes i gang. Og Adrian Berg von Linde understreker at Vattenfall kan agere raskt når forutsetningene for elproduksjon endres.  

− Vi investerer mye mer penger på denne dampkjelen enn hva som hadde vært nødvendig. Vi gjør det for å få ut så mye el som mulig den dagen vi tar denne beslutningen.  Vi er klare den dagen forutsetningene endres, sier han.


Ambisiøse klimamål

Investeringene i Uppsala er en del av Vattenfalls satsing på å redusere klimapåvirkningen. Selskapet jobber for at virksomheten ikke bare skal bli klimanøytral i Uppsala, men i hele Norden, innen år 2030.

For å nå helt fram i Uppsala-kraftverket kreves likevel en satsing som går lengre enn hva Vattenfall alene kan gjøre, konstaterer Adrian Berg von Linde. Den delen av klimapåvirkningen som gjenstår når det nye varmeverket er vel på plass, kan nemlig kobles til varmeverkets avfallsforbrenning, og den høye andelen plast i avfallet.  

Ifølge Adrian Berg von Linde er avfalls-forbrenningen i seg selv noe positivt.  

− Vi gjør noe veldig bra her.  Vi tar hånd om samfunnets restprodukter, avfallet og utnytter det til varme, kjøling og el.  Det som ikke kan gjenvinnes på noen andre måter, skal brennes, sier han.

I dag består omkring 40 prosent av det brente avfallet av fossilt material, plast.

- Det er det vi må ta tak i nå, å påvirke samfunnet, omverdenen og våre interessenter til å redusere plastforbruket.  Det krever samarbeid, men framfor alt innsikt og vilje fra samtlige aktører, konkluderer Adrian Berg von Linde.  (kilde: energinyheter.se)


Uppsalas planlagte nye varmeverk Carpe Futurum, tegnet av Liljewall arkitekter, sett fra luften. Carpe Futurum er latin og kan oversettes med Fange framtiden. Illustrasjon: Liljewall arkitekter
KALENDER