Svensk-norsk forskningsprosjekt for CO2-fangst i Sverige
5. november 2018
Et fullskala CCS-anlegg ved Preems våtgassraffineri i Lysekil vil kunne redusere karbondioksidutslippene med en tredel. Det viser en forstudie gjennomført av Chalmers, Preem og SINTEF.
Nå sikter Preem på å oppføre et fullskalaanlegg i Lysekil i 2025, og vurderer å lagre karbondioksid-fangsten fra anlegget på Smeaheia utenfor Kollsnes i Hordaland. hvor Equinor vil etablere et lager for CO2-fangst dersom regjeringen sier ja til  utbygging av fullskala CCS-anlegg ved Klemetsrud og/eller Norcem.
.
– Med forstudien har vi kunnet definere de hindrene og mulighetene som finnes for Preem.  Et avgjørende spørsmål er hvordan man skal kunne lagre karbondioksid. Teknologien, kunnskapen og anleggene vil finnes i Norge, og det beste hadde vært  å transportere karbondioksid dit,  sier Kristin Jordal, seniorforsker ved SINTEF i en melding. 

For å kunne frakte karbondioksid fra Sverige til Norge kreves imidlertid en bilateral avtale mellom landene, da det ifølge London-konvensjonen er forbudt å skipe avfall mellom land.  

Norge – et godt eksempel
– Norge satser penger på CCS og har gått foran med et godt eksempel. Vi vil ta dem i hånden og utnytte infrastrukturen de planlegger å etablere, sier Mattias Backmark, lederen for forretningsutvikling ved Preem i meldingen.

Fra 1996 har Norge fanget inn karbondioksid fra oljeplattformen Sleipner og lagret den under havbunnen utenfor kysten. Den norske staten åpner også for å ta imot fanget karbondioksid fra andre land, blant annet ved offshore-området Smeaheia utenfor Kollsnes i Hordaland på minst 800 meters dyp, der et nytt lagringsanlegg kan stå klart i 2023.
Bakgrunnen for at disse områdene er valgt er at trykket er tilstrekkelig høyt for at karbondioksiden vil forbli i flytende form.  Selve lagringen skjer i sedimentær bergart som sandstein eller kalkstein - som finnes i store mengder utenfor Norges kyst. Sedimentær berggrunn er porøs og gjennomtrengelig som gjør den godt egnet til å lagre flytende karbondioksid.  

FN: CCS viktig for å nå klimamål
FNs klimapanel mener at CCS har potensiale til å stå for 15 til 55 prosent av den nødvendige reduksjonen av de globale karbondioksidutslippene i dette århundre.  
Allerede i dag er Preems raffinerier cirka 20 prosent mer miljøeffektive enn snittet i Europa. Innføring av CCS på våtgass-produksjonsanlegget i Lysekil vil kunne redusere karbondioksidutslippene med opp til 500 000 tonn per år, av den totale mengden på 1,6 millioner tonn.

Neste steg for Preem er å gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt i Lysekil for å skaffe underlag for å designe CCS-anlegg. Studien er planlagt å starte i løpet av 2019 og vare til 2021, skriver konsernet i meldingen. 


Kilde foto: Preem
KALENDER
22 - 24 mai