Norsk teknologi skal konvertere nederlandsk kullkraftverk til biomasse
2. november 2018

Det norske selskapet Arbaflame har sammen med partnere blitt tildelt 180 millioner kroner fra EUs forskningsprogram Horisont 2020 for å konvertere ENGIEs kullkraftverk i Rotterdam til Arbaflames patenterte og dampbehandlede trepellets.

— Vi skal vise at det er teknisk mulig og kostnadsmessig effektivt å konvertere et kullkraftverk til en fornybar energikilde, og dermed etablere et utstillingsvindu for kullkraftverk i EU og resten av verden. Prosjektet er viktig for alle kullkraftverk som ønsker å konvertere til fornybar biomasse, sier Håkon Knappskog, CEO i Arbaflame i en melding.

EU-midlene skal gå til å bygge en biomassefabrikk fullintegrert i Engies toppmoderne kraftverk, som i dag leverer strøm til innbyggerne i Rotterdam.

— Gjennom hard konkurranse har EU funnet at norske Arbaflame kan være sentral i å løse en stor energiutfordring. For å gjøre oppgaven får de et av de største beløpene fra Horisont 2020 til Norge noensinne. Norske bedrifter har mye kompetanse å bidra med internasjonalt og vi oppfordrer flere norske virksomheter til å undersøke mulighetene i EU. Forskningsrådets støtteapparat står klar til å bistå i søknadsprosessen slik vi har gjort med Arbaflame, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Prosjektet kalt  ARBAHEAT, ledes av et konsortium som i tillegg til Arbaflame også består av Engie, SINTEF, Universitetet i Bergen, Universitetet i Brussel, Rotterdam havn, PNO og TNO. Støtten på 180 millioner kroner går til å sette opp et produksjonsanlegg for Arbaflames dampbehandlede pellets, som har tilnærmet samme egenskaper som kull, er vannbestandig og har energitetthet på nivå med kull. Pelletsene blir produsert i henhold til EUs strenge krav til bærekraft, og i motsetning til tradisjonelle pellets gjør de spesielle egenskapene at kostnaden ved å konverter kullkraftverket blir betydelig redusert.


Til tross for at Arbaflame allerede har gjennomført vellykkede tester ved 15 kullkraftverk rundt om i verden, er det første gang selskapet etablerer et fullintegrert produksjonsanlegg i et eksisterende kullkraftverk. ENGIEs toppmoderne kullkraftverk er valgt ut av EU som demonstrasjonsprosjektet på grunn av sin størrelse og strategiske plassering i Rotterdam havn, og fordi det leverer store mengder strøm til innbyggerne i byen. Prosjektet inkluderer også etablering av en enhet som skal etablere produksjon av biobaserte kjemikaler fra vannet som brukes i dampbehandlingsprosessen.

- Et slikt konsept, som betegnes et bioraffineri, er fremtiden for å utnytte alle deler av fornybare råstoff til produksjon av energi og kjemikalier. Dette gir stor gevinst både i ressursutnyttelse, bærekraft og økonomi, og åpner for at bioenergi kan bli et økonomis lønnsomt alternativ til fossile energikilder, sier Tanja Barth, professor ved Universitetet i Bergen.

EU har satt tydelige målsettinger om å begrense CO2-utslipp, og flere europeiske land har fulgt opp med tidfesting av når de vil utfase bruken av kull til energiformål. For kullkraftverkene i EU har dette fått fortgang i utfasingen av kull, men også i jakten på løsninger som kan gi en fleksibel strømproduksjon som sol- og vindkraft ikke kan gi.


kilde illustrasjon: Arbaflame
KALENDER
22 - 24 mai