Mener CO2-avgift på avfallsforbrenning er misforstått miljøpolitikk
29. oktober 2018
CO2-utslipp på avfallsforbrenning reduserer ikke klimagassutslippene, skriver fagdirektør Henrik Lystad i Avfall Norge og kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme i et felles leserinnlegg i Dagens Næringsliv.
 
De to tar til motmæle mot en lederartikkel i avisen hvor det tas til orde for en CO2-avgift på avfallsforbrenning. 
 
«Sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv skriver tirsdag at klimakrisen krever omfattende omlegginger og retter søkelyset mot ikke-kvotepliktig sektor. Djuve tar til orde for en CO2-avgift på avfallsforbrenning.

Årlig frigjør norske forbrenningsanlegg ca. 1,7 millioner tonn CO2, hvorav ca. 40% stammer fra avfall med fossilt opphav. CO2-utslippet fra organisk avfall regnes ikke med i klimaregnskapet. Med et deponiforbud for nedbrytbart avfall siden 2009 har Norge allerede gjort et kvantesprang i å redusere klimautslippene som EU og resten av verden nå må følge etter på.

Anleggene tar imot blandet avfall og kan ikke påvirke sammensetningen. For å redusere klimagassutslippene må en derfor jobbe “oppstrøms” for at mindre fossilt avfall går til forbrenning. Regjeringens planlagte krav tilutsortering av plast er et riktig steg på veien. Norge må sortere ut mer avfall med fossilt opphav, som plast, tekstiler og bygningsavfall. Vi har god erfaring med å ansvarlig-gjøre produsent med utvidet produsentansvar for å nå miljø- og avfallspolitiske mål, dette kan utvides til flere avfallstyper og brukes aktivt i klimapolitikken.

Over 80% av avfallet som energi-gjenvinnes i norske anlegg er konkurranseutsatt og prises i et nord-europeisk marked. En CO2-avgift vil ikke gi økte behandlingspriser på behandling av avfall til forbrenning, kostnadene med avgiften må dermed bæres av avfallsanleggene selv.

En avgift vil dermed ha svært liten effekt på klimagassutslipp fra avfallshåndteringen og heller ingen styringseffekt på avfallet mot mer materialgjenvinning. På grunn av dette og konkurransesituasjonen med svenske anlegg fjernet Stortinget derfor i 2010 en tidligere forbrenningsavgift. I Sverige anbefalte en offentlig utredning nylig å ikke innføre CO2-avgift på avfallsforbrenning», skriver Henrik Lystad Avfall Norge og Trygve Mellvang-Berg i deres felles leserinnlegg i Dagens Næringsliv torsdag.
KALENDER
22 - 24 mai