Forbruket av fjernvarme i Norge økte med 6,2 prosent i 2006
1. januar 2007

I 2006 var forbruket av fjernvarme i Norge 2 494,5 GWh, en vekst på 6,2 prosent fra året før. I 1983 var forbruket 193 GWh. Årlig gjennomsnittlig økning siste 10 år er 6,4 prosent, viser fersk fjernvarmestatsistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Forbruket av fjernvarme var størst innen tjenesteytende næringer, med 1 748,9 GWh. I husholdningene ble det brukt 444,9 GWh, mens industrien brukte 298,7 GWh. Jordbruks- og fiskerinæringene brukte i fjor 2,0 GWh.

I tillegg til økende forbruk, fortsetter også investeringene i fjernvarmeanlegg å øke. 2006 ga i så måte ny rekord, med 894 millioner kroner investert. Dette fordeler seg med 426 millioner kroner i produksjonsanlegg, 376 millioner kroner til distribusjonsanlegg og 91 millioner kroner til andre investeringer.

Investeringene gjenspeiler også de økende anslagene fra fjernvarmeverkene, som forventer å levere 3,9 TWh i 2011. Det er en økning på 56,0 prosent fra forbruket i 2006. I tillegg kommer eventuelle nye fjernvarmeleverandører som ikke inngår i dagens statistikk.

Prisen på fjernvarme var i 2006 i gjennomsnitt 53,2 øre/kWh eksklusive merverdiavgift, mens den i 2005 var 45,9 øre/kWh. Sammen med økt salg av fjernvarme bidro den økte prisen til at salgsinntektene steg med 22,9 prosent i 2006, til 1 327 millioner kroner. (SSB/Europower)

KALENDER