Lederskifte i Statkraft Varme
3. oktober 2018

Svein Ove Slinde er ansatt som ny leder i Statkraft Varme fra 1. oktober. Han kommer fra stillingen som regiondirektør Midt Norge innen forretningsområdet Produksjon i Statkraft. Slinde overtar stillingen etter Bjørn Hølaas som fra samme dato begynte å jobbe i den sentrale HR- organisasjonen med lederutvikling og lederstøtte.

—Fjernvarme er et viktig bidrag til at lokale og nasjonale klimamål oppnås og er et viktig bidrag mot en klimanøytral energiforsyning. Å varme opp byer med ressurser som ellers ville gått tapt er derfor et viktig klima- og miljøtiltak, sier Svein Ove Slinde i en melding fra Statkraft Varme.

Ifølge Slinde vil områdeutvikling de nærmeste årene blant annet være preget av økt utnyttelse av eksisterende overskuddsvarme fra næringsvirksomhet, og behov for bedre utnyttelse av både varme og kjøling.

—Nye samarbeids- og forretningsmodeller må etableres for å møte kundenes behov. Dette er noe vi som selskap tar på alvor og å få muligheten til å være en del av denne utviklingen blir både interessant og spennende, legger han til, og gjør det klart at han er ambisiøs på fjernvarmevirksomhetens vegne:

—Statkraft Varme har som ambisjon å bli en av de tre mest lønnsomme og kundeorienterte fjernvarmeaktørene i Norge og Sverige. Med en organisasjon som spenner fra prosjektutvikling og bygging til innkjøp av råvarer og produksjon, via distribusjon og til kundebehandling gir det oss gode muligheter til å lykkes, sier Svein Ove Slinde i meldingen.Svein Ove Slinde er ny leder i Statkraft Varme. Foto: Statkraft
KALENDER