Miljøvennlig varme populært i Bø
13. september 2018
Bø Fjernvarme har nær tredoblet kundemassen fra etableringen i 2007, og har jevnt og trutt  økt fjernvarmeproduksjonen basert på flis. Etablering av en akkumulatortank har medført at forsyningen til tross for sterk vekst, fortsatt er nær 100 prosent fornybar.
Bø Fjernvarme er en suksess. Det skriver Bø blad og begrunner det med at selskapet i fjor hadde en rekordproduksjon på 5,9 GWh varme som utgjør energibehovet til 300 husstander, og at antall kunder har økt fra sju storkunder i 2007 til 19 storkunder i 2018. Blant kundene som får nyte godt av den miljøvennlige varmen er Universitetet, avd. Bø, to sykehjem, Bø Heradshus, skoler, kultursenter og barnehager.

— Det har vært en jevn økning i produksjonen fra år til år, sier driftsoperatør Haldor Kvålen.
Fjernvarmeanlegget har siden starten fått etablert en stor akkumulatortank med plass til 88 kubikkmeter vann, gjerne omtalt som «termosen», kom til i 2014. Den lagrer varmt vann til bruk når behovet er stort.
- «Termosen» har vært en stor suksess og gjør at vi får utnyttet biodelen bedre, særlig ved de høyeste belastningene på formiddagen og på ekstra kalde dager, sier Kvålen, og legger til at tanken har medført at oljeforbruket nå nesten er på null.

Anlegget består av en biokjele basert på flis, en elkjel og en oljekjele. Ved normal drift er biokjelen i bruk, alternativt med el-kjele ved lavt forbruk, og med oljekjelen som reserve. Bio-andelen utgjør 94 prosent, mens fem prosent er fra el-kjelen og bare 0,7 prosent fra oljekjelen.

- Hjertelig til lykke med et fremtidens anlegg som viser hvordan man lokalt kan bidra i klimakampen globalt, sa daværende finansminister Kristin Halvorsen under åpningen i 2007.
KALENDER