Zero-sjef vil ha krav til utnyttelse av overskuddsvarme fra datasentre
28. august 2018
Daglig leder Marius Holm i miljøstiftelsen Zero er sterkt kritisk til at store datasentre for kryptovaluta tillates å dumpe overskuddsvarmen fra virksomheten. Nå ber han muynidghetene om krav til gjenvinning av varmen.

– Mange andre bransjer er pålagt å utnytte varmen ved produksjon. Nesten all energi til produksjon av kryptovaluta ender opp som varme som ikke utnyttes. Det burde være regulert. Dette er ingen fornuftig utnyttelse av energi, sier Holm til Dagens Næringsliv.

Zero-sjefen er dessuten sterkt kritisk til at store datasentre med strømforbruk som små byer legges til områder hvor det er vanskelig å utnytte overskuddsvarmen. De bør isteden legges til urbane strøk hvor spillvarmen kan benyttes til fjernvarme, mener han.


– Å legge bitcoinproduksjon til Glomfjord og Årdal som selskapet Kruptovault vil gjøre er helt absurd. Det fortrenger annen industrivirksomhet, sier Holm og peker blant annet på solindustrien som Glomfjord fra før av har lang erfaring med produksjon av silisiumskiver for solenergi.

– Absurd energibruk 

De to anleggene vil kunne bruke like mye strøm som hele Stavanger når de kommer i drift, noe som møter kraftige reaksjoner. OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj er sterkt kritisk til at norske myndigheter legger til rette for at Kryptovault får bygge slike datasentre.

– Det er en absurd energibruk på spekulative kryptovalutaer. I samfunnet ellers er det enighet om at vi må løfte sammen, og det fokuseres på energisparing i alle ledd sier Siraj til avisen, og trekker fram strenge energikrav i byggeregelverket som eksempel.
– Da bør ikke produksjon av kryptovalutaer være et prioritert område i Norge, Siraj.

OBOS-sjefen mener myndighetene derfor må se på rammebetingelsene, som dagens lavsats på el-avgift, for bedrifter som Kryptovault.

Vurderer gjenvinning

Talsmann for Kryptovault, Gjermund Hagesæter, avviser på sin side Sirajs sammenligning med byggeregelverket og mener det er bedre at norsk strøm brukes til datasentre i Norge enn at den samme strømmen transporteres til datasentre i f.eks. Danmark.

– Desto mer kortreist strøm, desto mer får man utnyttet den, sier Hagesæter og viser til at "effekttapet av strømeksport til Danmark er på rundt fem til ti prosent".
Samtidig sier han at Kryptovault håper å kunne benytte overskuddsvarmen fra sine datasentre istedenfor å la den gå tapt.

– Vi vurderer ulike måter å benytte overskuddsvarmen på. Det er en fordel å kunne utnytte ressursene, da det vil gi en merverdi. Vi jobber med alternativer, alt fra tørking av ved til å utnytte varmen med oppvarming av bygg, sier Hagesæter.

I gang i Oslo

Utnyttelse av spillvarme fra indistruelle datasentre er vanlig i andre skandinaviske land og på full fart inn i Norge. Nylig inngikk for eksempel Oslo Forum Varme og Digiplex en avtale om å utnytte overskuddsvarme fra Digiplex sitt anlegg på Ulven i Oslo, som kan gi varme til rundt 5.000 leiligheter.

– Denne avtalen er et godt eksempel på hvordan framoverlente teknologiaktører går sammen og sørger for energieffektive løsninger. Gjenvinning av energi fra datasentre til fjernvarme vil bidra til å avlaste kraftnettet og gi bedre plass for nødvendig elektrifisering av andre sektorer, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

En av utbyggerne som drar nytte av oppvarmingen fra datasenteret til Digiplex er nettopp OBOS. Da samarbeidet ble kjent, var OBOS-sjef Siraj rask med å rose det i sosiale medier:

– Fantastisk bra. Da er vi sikre på at de nye boligene til OBOS og kontorene i Construction City får en bærekraftig energiforsyning! Vi har fått være med i utviklingsarbeidet, men glade for at en så kompetent organisasjon som Fortum Oslo Varme nå tar ballen, skrev Siraj på LinkedIn.Daglig leder Marius Holm i miljøstiftelsen Zero er sterkt kritisk til at store datasentre for kryptovaluta tillates å dumpe overskuddsvarmen fra virksomheten. Nå ber han muynidghetene om krav til gjenvinning av varmen. (Foto: Zero)
KALENDER