Mener nye bygg ikke bør ha helelektrisk oppvarming
7. august 2018
– Vannbåren varme gir en miljøgevinst hvis det kombineres med fornybare energikilder som varmepumpe, fjernvarme, bioenergi og solenergi, fastslår daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).
I et innlegg på tu.no argumenterer NOVAP-sjefen for at frigjort elektrisitet fra oppvamring i stedet bør brukes til å erstatte fossil energibruk i transportsektoren og industrien.

– Nettselskapene forventer å investere 140 milliarder i nettet fram mot 2025. De økonomiske konsekvensene for kundene er anslått til 30 prosent høyere nettleie (NVE). Selv om nye bygg er mer energieffektive og har noe lavere effektbehov, vil de med helelektrisk oppvarming få en effekttopp på det tidspunkt når belastningen på nettet er høyest, og derved bidra til økt investeringsbehov i strømnettet, skriver Hagemoen i sin kommentar om foreslåtte endringer i byggteknisk forskrift.

Han viser til at mange mener det var et feiltrinn å endre byggteknisk forskrift i 2016, og tillate helelektrisk oppvarming av alle bygninger, til tross for at et flertall av de som leverte høringssvar var imot denne endringen.

Et bredt flertall på Stortinget var også uenig i endringen og støttet i stedet et forslag fremsatt i stortinget av Ola Elvestuen, Heikki Holmås, Karin Andersen og André Skjelstad om at 60 prosent av oppvarmingsbehovet fortsatt skal dekkes av annet enn elektrisitet. Forslaget ble vedtatt av Stortinget i mai 2016.

– Det er underlig at DiBK på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte ut forslag om ny endring av byggteknisk forskrift i februar 2018 som ikke følger opp Stortingets vedtak. Dette viser en arrogant holdning ikke bare overfor Stortinget, men også overfor regjeringskollega Ola Elvestuen som var en av forslagstillerne, mener Hagemoen.

Les hele innlegget på tu.no


Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).
KALENDER