Fjernvarmenettet i Amsterdam vokser raskest i Europa
6. august 2018
Fra begynnelsen av 1990-tallet  til i dag er 177 000 kunder knyttet til fjernvarmenettet i Amsterdam, og utslippene i byen er i løpet av disse årene redusert med 75 prosent. Og for å nå målet om at byen skal være klimanøytral i 2040 skal  femti prosent av byen da være tilknyttet fjernvarmenettet.
Tidlig på 1990-tallet startet Amsterdam City reisen med å dekarbonisere byen. Byregjeringen og Vattenfall (Nuon) måtte den gang jobbe hardt for å overbevise utbyggere, eiendomsbesittere og beboere om fordelene med et fjernvarmenettverk. Nær 25 år senere taler tallene for seg  - fjernvarme har blitt akseptert over hele byen.  Og Vattenfall fortsetter å utvide nettverket med 5000 nye kunder i året, og har dermed det raskest voksende fjernvarmenettet i Europa.
 
Da utbyggingen startet hadde innbyggerne sine egne gasskjeler - det var ikke noe sentralt nettverk og karbonutslippene i byen økte.

Vattenfall jobber sammen med kommunen for å introdusere ny lavkarbonteknologi på siten og levere nettverksforlengelse som gjør det mulig.
 
Nye mindre nettverk har blitt knyttet til større nettverk for å bli mer optimalisert. Byen Almere er knyttet til med en 12 kilometer lang underjordisk rørledning som medførte behov for å etablere en ny varmesentral. 

For å gjøre Amsterdam til en grønn by er det ikke bare benyttet restavfall. Selskapet har gått sammen med partnere for å fange overskuddsvarme og integrere den i varmeløsninger. I henhold til dagens normer benyttes fjernstyrt kommunikasjonsteknologi for kundebehandling. kilde: https://heat.vattenfall.co.uk/case-studies/amsterdam

Fra gass til byvarme
Veksten til fjernvarmenettet i Amsterdam er basert på noen nøkkelfaktorer:
- Byen Amsterdam tok en felles beslutning om å kutte ut bruken av gass
- En 50 års konsesjonssone ble etablert, med eksklusivitet i sonen
- Det var mulig for kunder og tvang for Vattenfall å knytte til seg kunder
- Kundene ble garantert at fakturaen ikke skulle overstige fakturaen ved bruk av gass
 


KALENDER
22 - 24 mai