Veileder for nedgraving av rør ved arkeologiske kulturminner
2. august 2018
Riksantikvaren har nylig lansert veilederen Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg. Hensikten er å sikre at arkeologiske kulturminner ivaretas best mulig når nedgravde rør og ledninger skal planlegges, anlegges eller fornyes.
Kulturminner kan bli funnet i hele Norge, men det er spesielt i Norges åtte middelalderbyer det må tas mye hensyn. Ved gravearbeid i sentrale deler av disse byene kan man for eksempel finne rester av bygårder, brygger, gater og torg fra middelalderen.

Veilederen informerer om de arkeologiske kulturminnene som kan berøres og hvilke hensyn som må tas. Den gir også informasjon om regelverk og praktiske rutiner som skal følges for å unngå skader på funn.

Veilederen er aktuell for alle som jobber med nedgravde ledningsanlegg. Dette er tiltakshavere, interesseorganisasjoner, kommuner, offentlig kulturminneforvaltning og alle andre som arbeider med saker som gjelder ledningsanlegg, avgrenset til jordgravde rør, kabler og ledninger.
Riksantikvaren står som ansvarlig for innholdet. Arbeidet er imidlertid gjort etter ønsker fra, og i samarbeid med, ulike instanser som arbeider med nedgravde ledningsanlegg.
Last ned veilederen: Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg 

to-sidig kortversjon av veilederen


kilde: Norsk Vann
KALENDER
22 - 24 mai