Norsk kraftpris fortsatt høy, men lavest i Europa
1. august 2018
Kraftprisen i Norge var i uke 30 fortsatt høy. Den høye prisen de siste ukene henger ifølge NVE sammen med redusert hydrologisk balanse grunnet tørt og varmt vær, og høye produksjonskostnader for fossil kraftproduksjon, bla som følge av økte kvotepriser på CO2. Hittil i år har det kommet 28,3 TWh mindre nedbørenergi enn det normale.
I resten av Europa var kraftprisene i uke 30  enda høyere enn i Norge, og prisområdet NO4 (Nord-Norge) var det eneste med en kraftpris under 50 øre/kWh.

Norge hadde nettoeksport av kraft i uke 30. Hovedsakelig gikk eksporten til Sverige og Danmark, grunnet lav vindkraftproduksjon, og tørt vær også der. Og til tross for en økning i produksjon sammenlignet med uken før, importerte både Danmark og Finland betydelig med kraft i uken som gikk. Dette bidro til at Norden totalt sett hadde nettoimport av kraft for femte uke på rad, skriver NVE på sine nettsider.

Beregninger fra NVE viser at det i uke 30 kom nedbør mange plasser i Sør-Norge med opp mot 40-60 mm. Netto nedbør for uken er beregnet til 2,4 TWh nedbørenergi, som er 160 prosent av det normale. Hittil i år har det kommet 38,6 TWh nedbørenergi, eller 28,3 TWh mindre enn normalen.
I uke 31 er det ventet mest nedbør på Vestlandet og i Finnmark med opp mot 50 – 60 mm. I sum for uken er det ventet totalt 1,7 TWh nedbørenergi, som er normalt. Etter NVE sine beregninger er det i magasinområdene lagret en snømengde på om lag 1,1 TWh ved starten av uke 31. Normalen er på 5,5 TWh. Samtidig er det mange steder spesielt i Sør-Norge tørrere i bakken enn normalt, slik at sum avvik fra normalt i snø, mark- og grunnvann er om lag -7,8 TWh, ifølge NVE.
 
KALENDER