Dansk fjernvarme vil bli mer elektrifisert
28. juni 2018

Varmen i de danske radiatorene vil i langt større grad  komme fra el i fremtiden, bla fra store havvindmøller. Det er visjonen til en rekke danske politikere og industrien. 

—Det vil være helt naturlig å erstatte fossile brensler i fjernvarmen med el. Det vil miljøet tjene på, og det vil varmekundene også tjene på i siste instans. Det sier Anders Stouge viseadministrerende direktør i Dansk Energi, som representerer litt under halvparten av de danske fjernvarmeprodusentene, til DR P4 Midt & Vest.

To av tre danske boliger – eller 1,7 millioner husstander totalt – varmes ved bruk av fjernvarme fra et av de 405 danske anleggene. Om lag 40 prosent av energien som benyttes i den danske fjernvarmesektoren kommer fra fossile brensler. (dette i sterk kontrast til den norske fjernvarmen som allerede er nær 100 prosent fornybar red.anm.). 
Hvis Danmark skal møte sin ambisjon om å være fossilfri i 2050, er det også nødvendig å adressere den danske fjernvarmesektoren og energimiksen som benyttes i bransjen.

En ny studie fra Siemens som ble offentliggjort onsdag viser at det i store deler av fjernvarmen både er miljømessig og forretningsmessig attraktivt å omstille fjernvarmesektoren fra fossile energikilder til el ved installasjon av store eldrevne varmepumper. Samtidig viser studien at det også er teknisk mulig å installere store varmepumper i de store byene, ifølge en melding fra Siemens,  Intelligent Energi og tenketanken Grøn Energi som har utført studien.

De har regnet seg fram til at tilbakebetalingstiden for investeringen i varmepumper bare er seks år i snitt, avhengig av størrelsen på varmepumpen og typen av varmekilden. En av varmepumpenes styrker er en meget høy energieffektivitet, som er større enn de energikildene man i dag benytter i sektoren.

En elektrifisering av den resterende fossile delen av fjernvarmesektoren vil samtidig kunne redusere CO2-utslippene med 2,6 millioner tonn årlig. Det tilsvarer utslippene av en firedel av all veitransport i Danmark.

Adm. direktør i Siemens Claus Møller, som har signert forordet i studien, sier:

— Elektrifisering av Danmark er en avgjørende forutsetning for den grønne omstillingen. Det er klart at når vi snakker om en fjernvarmesektor som dekker to tredeler av det danske energibehovet er det en viktig og stor spiller i energi-forbruket. Derfor er vi nødt til å sette fokus på omstillingen til elektrisitet, og vår studie er tenkt som et faktabasert innlegg for det. Vi gleder oss til å møtes med fjernvarmesektorens mange aktører og diskutere mulighetene, så vi også her kan skape bæredyktige rammer for energi-Danmark.

Claus Møller ser flere fordeler ved å elektrifisere sektoren:
—Det er et attraktivt business case, det er bæredyktig, og det er en fremragende mulighet i forhold til å utnytte energien fra Danmarks mange vindmølleparker på dager og netter, når det blåser mye, sier han i meldingen på danskfjernvarme.dk.

Dansk Fjernvarme støtter opp om store eldrevne varmepumper i fjernvarmen:

—Vi skal bruke langt mer el i varmesektoren, både i de store og de mindre byene, og vegen dit er å redusere elvarme-avgiften permanent til de store varmepumpene i fjernvarmen. Store varmepumper i fjernvarmen vil samtidig bidra til effektiv utnyttelse av energi fra vindmøllene til både oppvarming og kjøling, sier Kim Behnke, visedirektør i Dansk Fjernvarme.

KALENDER
22 - 24 mai