Dansk shipping-gigant satser på geotermi
25. juni 2018

AP Møller Holding er klar til å investere et tosifret milliardbeløp i utvikling av geotermi. Det er en ny satsning fra selskapet, som blir godt mottatt av Dansk Fjernvarme.

Vel en kilometer nede i jorden ligger det store mengder varmt vann, som vil kunne hentes opp og benyttes til fjernvarme. Flere fjernvarmeselskaper har forsøkt å utnytte varmeressursene med variert hell. Nå velger et av de tyngste selskapene i klassen, AP Møller Holding å kaste seg ut i markedet for geotermi.

Til Berlingske sier Samir Abboud, som er ansvarlig for geotermi i A.P. Møller Holding:

— Vi ser at det er et hull i markedet, hvor varmesektoren har investert tungt i biomasse. Det er veldig bra, med det er også behov for noe annet, og det kan være geotermi.

I Dansk Fjernvarme er det glede over AP Møller Holdings nye fokus.

—Det er en fantastisk nyhet som fjernvarmeselskapene hilser veldig velkommen, sier Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og fortsetter:

— Det er et stort potensial for geotermi, som dessverre ikke har blitt innfridd ennå. Det skyldes dels at teknologien ikke har vært fullt ut moden, og dels at det har vært stor usikkerhet vedrørende kostnadene  ved å bore etter varmen i undergrunnen som de enkelte fjernvarmeselskapene har hatt vanskelig for å påta seg.  

AP Møller Holding har gått sammen med Danfoss i utviklingen av geotermi. Ved Danfoss ser man et veldig stort potensial  for både det danske energisystemet, men også på eksportmarkedene.

KALENDER
22 - 24 mai