Heder til Tafjord etter 30 år med fjernvarme
20. juni 2018
Etter 30 år med svært aktiv utvikling av fjernvarme og vannbårne løsninger, takker Knut Arve Tafjord av som markedsansvarlig i Tafjord Kraftvarme. I mai ble han utnevnt til æresmedlem i Norsk Fjernvarme.
Etter 30 aktive år med stort engasjement for å fremme fjernvarme, er markedssjef Knut Arve Tafjord i Tafjord Kraftvarme tildelt æresmedlemskap i Norsk Fjernvarme. (Foto: Tafjord Kraftvarme)
- Knut Arve er brennende opptatt av faget fjernvarme og har hele tiden arbeidet for å utvikle løsningene videre. Hans kombinasjon av engasjement, kunnskap og nysgjerrighet, pluss et strålende humør, har satt spor i fjernvarme-Norge, sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.

Tafjord ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Fjernvarme på årsmøtet i Drammen i slutten av mai.

- Som æresmedlem håper vi Knut Arve fortsetter å komme på møter hos oss, til tross for at han nå går inn i pensjonistenes rekker, sier Juhler.

Fikk miljøpris

Tafjord startet sin karriere i energiforsyningen allerede på 60-tallet. Han var ansatt i Ålesund og Sula Everk (ÅSEV) og primus motor ved etableringen av den første storskala varmepumpen og innføring av fjernvarme i Ålesund på slutten av 80-tallet.

Engasjementet fortsatte da ÅSEV ble fusjonert med TAFJORD-konsernet i 1998 og hans langvarige engasjement innen energiøkonomisering og miljø førte til at Ålesund kommune tildelte han Miljøprisen i 2004.

- Dette var jo etter at alle oljekjelene i Ålesund var fjernet som et resultat av at vi fikk god dekning med fjernvarme både i Moa-området og i bysentrum. Jeg jo vært så heldig å få jobbe i alle år for virksomheter som har vært opptatt av miljøet og som ansatt i ÅSEV og i Tafjord Kraftvarme har jeg fått jobbe aktivt for utbredelse og ny bruk av fjernvarme, sier Tafjord, som hele tiden har jobbet med innovative prosjekter.

- Vi var blant annet tidlig ute med å fremme fjernvarme til bygg-tørking og som undervarme til fotballbaner. De siste årene har jeg også fått deltatt aktivt i prosjekt for å utnytte fjernvarme i industriprosesser og jeg har vært så heldig å få bidra til å skape interesse for bruk av fjernvarme i tørkeprosesser i havbruk. Det har vært mange spennende prosjekter og noen fine år, forteller Knut Arve.

VVS og fjernvarme

Aktiv i fjernvarmeforeningen har han vært siden oppstarten på slutten på 80-tallet. Knut Arve deltok i flere tekniske komiteer på 90-tallet og har de senere årene også vært bindeleddet mellom fjernvarmeforeningen og VVS-foreningen. Dette som gruppeleder for VVS-foreningen på Nordvestlandet.

- Jeg har blant annet fått delta på utarbeiding av diverse opplærings- og informasjonsmateriell som skulle bidra til å vise fordelene med bruk av fjernvarme og hva det kunne benyttes til. Foruten deltakelse i ulike komiteer i fjernvarmeforeningen opp gjennom årene, har jeg også vært med å arrangere minst to årsmøter her i Ålesund. Det jeg likevel husker best, var nok da vi i Ålesund stod for å arrangere det 10. Nordiske fjernvarme-symposium i 2004. Det var litt av et arrangement – og litt av en opplevelse, sier han.

Knut Arve Tafjord er glad i folk og har alltid vært opptatt av å skape samhold og utvikling i de miljøene han har deltatt i. Han er kunnskapsrik og nyter også stor respekt i konsulentbransjen. Når han uttaler seg, blir han lyttet til.

Vil følge med

- Det som har vært aller viktigst for meg gjennom yrkeskarrieren min, har vært å finne gode løsninger for sluttbrukerne.  Kundeoppfølging er viktig og jeg har alltid ansett det som min jobb å bruke kunnskapen min til fordel for sluttbrukerne. De skal føle trygghet for at det produktet vi leverer fungerer godt. Dette er helt nødvendig for å fremme fjernvarme og bidra til at enda flere tar det i bruk, både til oppvarming og i ulike industriprosesser, påpeker Tafjord. 

Selv om han nå blir pensjonist, er det lite som tyder på at engasjementet for de vannbårne, fornybare løsningene vil forvitre for Knut Arve.

- Fjernvarme er fremtiden og jeg tror at vi fremover vil oppleve at industrien vil utnytte dette produktet i langt større grad enn det de gjør i dag. Det skal bli spennende å følge med, sier den kommende pensjonisten.


Varmepumpeanlegget som ble bygd i Ålesund på slutten av 80-tallet var et pionerprosjekt. Interesserte kom reisende både fra inn- og utland for å se og lære. Her har Knut Arve Tafjord fått besøk av sjefsforsker Nomura Satoshi fra Tokyo som kom til Ålesund for å studere varmeproduksjon basert på sjøvann. Bildet er fra 1991. 
KALENDER
22 - 24 mai