IEA: Varmeteknologier må utbedres raskt for å nå Paris-avtalen
8. juni 2018
De fleste desentrale energiteknologiene som benyttes globalt i dag vil ikke kunne bidra til å nå minus to-graders scenariet i Parisavtalen, innen 2040. Det viser en analyse som nylig ble publisert av det internasjonale energibyrået IEA.
Ifølge analysen er kun 4 av 38 energiteknologier som er tatt i bruk egnet for å nå Paris-målet. Og selv om salget av varmepumper og fornybart varmeutstyr har økt med rundt fem prosent per år siden 2010, utgjør fortsatt karbonintensivt utstyr for fossilt brensel femti prosent av salget, mens mindre effektivt konvensjonelt elektrisk varmeutstyr utgjør 25 prosent av salget globalt.
 
Her inngår også bruken av varmeteknologi, fornybare varme-teknologier, geotermisk energiteknologi og teknologier for energieffektivitet, mens de som inngår i kategorien «mer innsats kreves»-inkluderer kjøling, bioenergi, etterspørsel og energilagring.
 
For å nå de langsiktige bærekraftmålene kreves det en ambisiøs kombinasjon av mer energieffektive bygg, industri og transport, og mer fornybar energi og fleksibilitet i energien, ifølge analysen. Basert på eksisterende og annonsert policy vil verden ikke være i stand til å nå bærekraftmålene.
 
Blant teknologiene som vanligvis er med i IEA-analysene er bare solcelleteknologien i kategorien «on track». Ifølge IEA har solenergiteknologi hatt en «enorm» fremgang i 2017 mens bruken av andre teknologier for å fremme energieffektivitet, har stagnert.
 
For å møte langsiktige bærekraftige mål må andelen varmepumper, fornybar varme og moderne fjernvarme tredobles for å utgjøre mer enn en tredel av nysalget innen 2030.
 
Når det gjelder fornybar varme så vokste bruken med 2,6 prosent i 2017, med en total vekst på 20 prosent fra 2010. Fornybar varme utgjorde rundt 9 prosent av det globale varmebehovet i 2017. Bruken av fornybar varme må vokse med 4 prosent i året fra 2017 til 2030 for å nå bærekrafts-målene. Denne akselereringen vil bli veldig utfordrende og kreve mye større fokus fra myndighetene, skriver IEA i analysen.
 
Bruken av solcelleteknologi vokste med 34 prosent og er dermed on track for å møte det bærekraftige utviklingsmålet, som krever en snittvekst på 17 prosent per år frem til 2030. (kilde: Euroheat.org)
 
—Godt i rute i Norge
Situasjonen for varmeteknologien er imidlertid en helt annen i Norge enn i de aller fleste andre land. 
– Vi har faset ut nesten alt fossilt brensel i fjernvarmen og regjeringen har vedtatt et oljefyrforbud. De store fossilutfordringene ligger i andre sektorer enn i varmesektoren her i landet, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i en kommentar til IEA-rapporten.
KALENDER