Fjernvarme- og elsektoren sto for de største utslippskuttene i Sverige i 2017
7. juni 2018

I 2017 ble Sveriges klimagassutslipp redusert med 1,4 prosent. Den største nedgangen sto el- og fjernvarmesektoren for med ti prosent. Det viser foreløpig statistikk over utslipp av klimagasser fremlagt i forrige uke.

Naturvårdsverkets foreløpige statistikk av klimapåvirkende utslipp innen Sveriges grenser lander på 52.2 millioner tonn for 2017 (52,9 tonn 2016), som innebærer en reduksjon på 1.4 prosent. Ifølge statistikken ble utslippene fra transportsektoren redusert med mindre enn en prosent mens industriens utslipp var uendret.

Ifølge Naturvårdsverket er en reduksjon på 1,4 prosent ikke tilstrekkelig for å nå de svenske klimamålene. For å lykkes kreves det en reduksjonstakt på i snitt 5–8 prosent per år for å nå klimamålet om nettonullutslipp år 2045
. For 2017 klarte el- og fjernvarmesektoren dette med glans. Utslippsreduksjonen var på ti prosent.

—Selv om en del kan forklares med mildt vær, så er ikke det hele forklaringen. Energibransjens investeringer for omstilling fra fossile brensler til produksjon med mer fornybar og gjenvunnet energi er også en viktig del. Med vår fine energiproduksjon kan vi også hjelpe andre sektorer med å redusere sine utslipp, sier Pernilla Winnhed, adm. direktør i Energiföretagen Sverige.


— Når det gjelder den laveste andelen fossilt brensel i energisystemet er det bare Norge som slår oss i Norden – og Norden stikker seg ut i EU. Den store reduksjonen av utslipp er en bekreftelse på at vi er i tet – selv om det er mer å gjøre.  Reduksjonen viser tydelig at omstilling pågår, så virkningsløse såkalte miljøskatter på forbrenning burde ligge langt ned på listen over politiske tiltak for å redusere Sveriges totale utslipp, konstaterer Pernilla Winnhed. (Kilder: nyteknik.se/energiforetagen.se)

 

KALENDER
22 - 24 mai