Vegkart for digitalisering av fjernvarme- og fjernkjølingsbransjen i EU
4. juni 2018
Varme- og kjølesektoren, som utgjør mer enn femti prosent av hele energibehovet i Europa, er for tiden i endring grunnet digital teknologi. Det er årsaken til at forskningsprogrammet DHC+ Technology Platform har initiert en tankeprosess vedrørende fremtidens energisystem og rollen til digitalisering for ulike deler av fjernvarme- og kjølesystemet.
 
 
Digital teknologi antas å gjøre hele energisystemet smartere, mer effektivt og pålitelig, og vil sette større fart på integreringen av flere fornybare energikilder i systemet. I fremtiden vil digitale energisystemer gjøre det mulig for fjernvarmeselskaper å optimalisere deres anleggs- og og drift av energisystemet. Vi vil kunne bruke den eksisterende infrastrukturen så effektivt som mulig, time tidsproduksjonen i henhold til forventet etterspørsel og øke bruken av fornybare energikilder.
 
Vi vil videre kunne utnytte infrastrukturen maksimalt, regulere produksjonen i henhold til bestilt energi og planlagt etterspørsel, skriver den europeiske fjernvarme-organisasjonen Euroheat & Power på sine nettsider.
 
Det loves mye, men ekspertene kommer også med fallgruver og reiser nye utfordringer, som sikkerhet og privacy i tillegg til spørsmål vedrørende dataeierskap. I tillegg vil nye forretningsområder og policy- innblanding kreve markedsaktører som tar imot. Endringene skjer raskt og det er utfordrende både for industriaktører og regulatorer.
 
Det digitale veikartet for fjernvarme og -kjøling gir innblikk i hvordan digitalisering påvirker næringen, viser dagens nåværende teknologi, identifiserer barrierer og presenterer mål, mål og anbefalinger for hvert av områdene produksjonsnivå, distribusjonsnivå, byggnivå, forbruksnivå design- og planlegging, sektorkobling og integrering av flere kilder. Ideen til dette vegkartet har oppstått etter en rekke diskusjoner med fjernvarme- og fjernkjølingsaktører + -medlemmer og forskes videre på av Horizon 2020 sitt forsknings- og innovasjonsprosjekt STORM.
 
 
 
KALENDER
22 - 24 mai