Varmebehovet for bad langt høyere enn TEK17 legger til grunn
1. juni 2018
Det reelle oppvarmingsbehovet for bad er langt høyere enn de normerte verdiene i Byggteknisk forskrift legger til grunn. Det viser en ny rapport fra Multiconsult, som på
oppdrag fra Norsk Fjernvarme har levert rapporten «Energibruk i baderom i nye leiligheter». 
TEK 17 benytter en forenklet modell for å beregne energibehovet til romoppvarming. Her forutsettes det at temperaturen på badet er den samme som i resten av leiligheten og baderommets andel av leilighetens romoppvarmingsbehov defineres til baderommets andel av arealet i leiligheten.

– Dette gjør det enklere å beregne, men vår rapport viser at det reelle varmebehovet i baderommet er mye høyere, sier seniorrådgiver Stig Jarstein i Multiconsult til NorskVVS.no.

En normalisert beregning viser at varmebehovet på badet utgjør kun 2 prosent av totalt varmebehov. Endres forutsetningene til at temperaturen er 4 grader høyere på badet og ventilasjonsmengden stor, øker derimot andel til hele 20 prosent, altså 10 ganger høyere.

Stor ventilasjonsmengde er høyst reelt, framgår det av rapporten:
«I totalentrepriser ser vi at det ofte velges enkle og billige løsninger, det er ingen automatikk for behovsstyring og det kan være kontinuerlig forsert avtrekksluftmengde fra bad som sammen med grunnventilasjon på kjøkken balanserer tilluften i leiligheten for øvrig. Dette gir for vår leilighet en luftmengde på 149 m3/h som er et alternativ med stor ventilasjonsluftmengde.». 
 
Rapporten skal presenteres under et fagseminar om vannbåren innovasjon i Oslo 6. juni.KALENDER
22 - 24 mai