Klart for miljøvennlig varme til gigantshopping-senter
25. mai 2018
Et av Østfolds største shoppingsentre - Østfoldhallene i Fredrikstad, vil i løpet av høsten bli forsynt med 100 prosent fornybar varme fra forbrenningsanlegget til Fredrikstad Fjernvarme på Øra.
I forbindelse med at Fredrikstad Fjernvarme utvider sin hovedledning har Østfoldhallene med 67 butikker fordelt på seks haller, bestemt at de vil koble seg på nettet.
- Når det først legges til rette for dette så synes vi det er riktig å ta et slik miljøvalg. Vi er en stor aktør og har et stort forbruk. Og vi måtte nok gjort det før eller senere uansett, sier senterleder Anne Vik til Fredrikstad Blad.

 Administrerende direktør i Fredrikstad Fjernvarme Per Bolstad, forteller til avisen at arbeidet ved Østfoldhallene skal være ferdig innen 1. oktober.
- Da skal de få 100 prosent fornybar energi fra forbrenningsanlegget på Øra. Oljekjelen skal ut, fastslår Bolstad.
 
Fredrikstad Fjernvarme har bygd ut fjernvarmei Fredrikstad helt siden 2002, med Kongstenhallen som sitt første prosjekt. Bolstad forteller at de vil fortsette utbygging av fjernvarmenettene i mange år fremover.
 


KALENDER
22 - 24 mai