Christina Søgård ny kommunikasjonsdirektør i Energi Norge
8. mai 2018

Christina Søgård (49) er ansatt som direktør kommunikasjon og myndighetskontakt i Energi Norge. Hun er utdannet cand. polit. fra Universitetet i Bergen, og er i dag generalsekretær i landsforeningen Ungdom og Fritid. 

Christina Søgård  har tidligere vært kommunikasjonssjef i Senterpartiet og North Energy, og har i tillegg erfaring fra kommunikasjonsbyrå, Oslo bystyres sekretariat og Mattilsynet.

– Jeg er svært glad for at Christina har takket ja til å lede kommunikasjonsarbeidet i Energi Norge og bli en del av ledelsen hos oss. Hun har en bred bakgrunn fra kommunikasjon, myndighetsarbeid og ledelse, og hun vil ha en sentral rolle i arbeidet for å realisere visjonen om at Norge skal ta en global lederrolle som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i en melding på Energi Norges nettsider.

Eivind Heløe, som har vært kommunikasjonsdirektør, ble nylig utnevnt til direktør fornybar energi i Energi Norge etter Sigrid Hjørnegård, som  tiltrådte stillingen som  1. assisterende generalsekretær i Norges Bondelag den 1. mai.

Søgård vil tiltre stillingen som direktør kommunikasjon og myndighetskontakt i august.KALENDER