Per Sanderud trekker seg som NVE-sjef
7. mai 2018

Per Sanderud er nominert til  Norges styremedlem i Den europeiske utviklingsbanken (EBRD), London og har derfor sagt opp stillingen som vassdrags- og energidirektør. Fra 1. juli vil  Anne Britt Leifseth fungere som VED inntil ny er utnevnt, skriver NVE på sine nettsider.

 

 KALENDER