EU-prosjektet CITyFiED skal gjørre eldre boligområder mer effektive
7. mai 2018
Det er mange eldre boligområder som har behov for energieffektivisering. Det ønsker deltakerne i EU-prosjektet  CITyFiED å gjøre noe med. Blant deltakerne er svenske Kraftringen, som bla vil benytte effektiv og fornybar fjernvarme for å lykkes.


–  Vår rolle i prosjektet er å finne smarte løsninger for å redusere områdets energiforbruk.. Vi vil bidra til at energiforsyningen er mest mulig fornybar og at styringen av fjernvarmen er smart.  Dessuten har vi effektivisert elnettet ved å installere nye elmålere og avansert måleteknologi for å finne feil før de oppstår, sier   Liisa Fransson, forsknings- og utviklingsansvarlig ved Kraftringen.

Kraftringen i sentrum
Tre demoområder er valgt ut hvorav det ene er 70-tallsområdet Linero i Lund. Her har 16 blokker med totalt 379 leiligheter blir renovert for både å redusere miljøutslipp og for å øke bokomforten. Kraftringen deltar i prosjektet sammen med Lunds kommune, Lunds Kommunes boligbyggerlag og Svenska Miljöinstitutet. Kraftringen har utviklet de tekniske løsningene som framtids-sikrer bydelen, for eksempel ved å forsyne Linero med fossilfri fjernvarme. Det går hånd i hånd med Kraftringens egne mål om at all produksjon av fjernvarme skal være fossilfri 2020.

–  Vår rolle i prosjektet er å finne smarte løsninger for å redusere områdets energiforbruk.. Vi vil bidra til at energiforsyningen er mest mulig fornybar og at styringen av fjernvarmen er smart.  Dessuten har vi effektivisert elnettet ved å installere nye elmålere og avansert måleteknologi for å finne feil før de oppstår, sier   Liisa Fransson, forsknings- og utviklingsansvarlig ved Kraftringen.

Bidrar med kunnskap til hele Europa
Et annet viktig grep er å installere en lokal produksjon av fornybar energi. Leiligheter som til tider har behov for et større energibehov, for eksempel i forbindelse med støvsuging, er utrustet med solceller.  

– Vi overvåker samtidig hvordan nettet påvirkes av installasjon av solceller. Kunnskapen vi får gjennom arbeidet med CITyFiED hjelper oss når vi i framtiden skal dimensjonere elnett, sier Liisa Fransson.

Nylig ble CityFIED tildelt utmerkelsen Smart 50 Awards med bakgrunn av at prosjektet bereder grunnen for smarte byer. Foruten Lund deltar også demoområdene Laguna de duero i Spanien og tyrkiske Soma. Ytterligere 40 byer følger prosjektet på nært hold.  

Hensikten er at kunnskapen fra de tre ulike demoområdene med ulike tiltak skal bidra til utviklingen av smartere byer i Europa, og komme flere til nytte. Vi skal være et forbilde. Det er spennende å få muligheten til å jobbe i den konteksten og fundere på hva som skjer ved neste skritt, hvordan løsningene vil kunne benyttes i fremtiden og hvordan Kraftringen kan bidra til å redusere energiforbruket i Europa, sier Liisa Fransson.
KALENDER
22 - 24 mai