Digitale løsninger skal effektivisere energiforbruket av fjernvarme i Stockholm
4. mai 2018

Fjernvarmeselskapet Stockholm Exergi og Telia innleder et strategisk samarbeid rundt smarte leiligheter.  I løpet av de tre kommende årene skal 9000 leiligheter kobles opp via smarte IoT (Internet of Things)-enheter og bidra til en enda sikrere og jevnere leveranse av varme med økt komfort.  

Det første skrittet i samarbeidet dreier seg om å oppgradere teknologien i tusener av leiligheter og forbedre styringen av fjernvarme for stockholmere, og skape en plattform for nye produkter og tjenester.

Stockholm Exergi jobber for å bidra til å gjøre Stockholm til en bærekraftig by og har som ambisjon å benytte 100 prosent fornybar eller gjenvunnet brensel senest i 2030.

For å lykkes med det jobber selskapet på flere fronter, blant annet ved å effektivisere effekt- og energiforbruket ved hjelp av moderne teknologi og digitale løsninger. Det leder til besparelser, økt komfort og redusert miljøpåvirkning.

For å gjennomføre en så stor infrastrukturoppgradering har Stockholm Exergi inngått en ny rammeavtale med Telia for leveranse av 9000 smarte IoT-enheter. 

Når en IoT-enhet er installert kan leilighetseiere i Stockholm få tilgang til digitale tjenester for smartere energioptimalisering og administrasjon, et viktig skritt mot digitalisering av leiligheters energisystem. Med oppgraderingen vil en leilighetsbesitter også kunne holde øye med hele tilstanden til hele leiligheten digitalt. Det blir enklere å se ulike behov og dermed fokusere på de leilighetene der det virkelig trengs, og vedlikeholdsarbeid vil kunne erstattes med digitale automatiserte løsninger.

– Stockholm er en av verdens mest digitaliserte og bærekraftige hovedstader der smarte leiligheter er en viktig del. Sammen med Stockholm Exergi gjør vi nå Stockholm enda litt smartere, grønnere og mer innovativ, sier Brendan Ives, sjef for  Division X i Telia.

Telia forplikter seg gjennom avtalen å levere 9000 IoT-enheter, og Stockholm Exergi planlegger å installere enhetene i løpet av de kommende tre årene.

KALENDER
22 - 24 mai