Marianne Røiseland ny direktør i Rørentreprenørene Norge
1. mai 2018

Styret i Rørentreprenørene Norge har besluttet å ansette Marianne Røiseland som ny administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge etter Tor Backe.

Røiseland har vært spesialrådgiver for TV 2-sjefene Alf Hildrum og Olav Sandnes, og har tidligere vært kommunikasjonssjef i tv-kanalen. Hun har også bakgrunn som journalist og nyhetsleder i Bergens Tidende, samt generalsekretær i rådet for psykisk helse.

- Valget tar utgangspunkt i kravspesifikasjon og strategiplan av 24.01.18, hvor styret har vektlagt seks punkter som de mest sentrale å arbeide med fremover. Disse punktene er (ikke rangert);

- Synlighet
- Faglig autoritet
- Medlemshåndtering
- Arbeidsgiverspørsmål
- Rammebetingelser
- Rekruttering til bransjen

- Dagens personalressurser anses å ivareta den faglige kompetansen, og ny adm. dir. skal først og fremst være en tilrettelegger på dette feltet. Vi anser derfor at vedkommende må score høyt på selv å kunne bidra til synlighet, medlems-kommunikasjon, rekruttering, og de politiske emner som arbeidsgiverspørsmål og rammebetingelser. Herunder har vi vektlagt at ny adm. dir. må ha sterke sider og god erfaring innen kommunikasjon og politisk arbeid i bred forstand. Med Røiselands arbeidserfaring fra tunge aktører i norsk mediebransje, samt hennes erfaring innen politikk, mener vi at dette er ivaretatt, heter det i pressemeldingen fra Rørentreprenørene Norge.

- Marianne Røiseland vil etter vår mening være det rette «verktøyet» for å iverksette og gjennomføre elementene i ovennevnte strategiplan. Hun forstår de politiske irrgangene, hun har kommunikasjonsmessig teft, og et nettverk som dekker sentrale samfunnsområder. Kommunikasjonserfaring i politiske prosesser er uvurderlig for å komme i posisjon til å uttale vår mening og dermed bli hørt og lagt merke til.

- Vi vurderer henne dessuten som klok og manøvreringsdyktig i alle relevante sammenhenger, i tillegg til at hele hennes personlighet inngir tillit. Foruten vurderingene av kompetanse, erfaring og personlig egnethet, setter vi pris på å kunne ansette en kvinne. Ikke minst tror vi dette kan styrke rekrutteringen av kvinner til en særdeles mannsdominert bransje, heter det avslutningsvis i pressemeldingen. Marianne Røiseland har blitt den nye lederen av Rørentreprenørene Norge etter Tor Backe. -Foto: Thea R. Engelsen
KALENDER