Vil kjøpe flere klimakvoter
1. januar 2007

Regjeringen presenterer årets statsbudsjett som et klimabudsjett, med nesten 25 milliarder kroner til klima- og miljøtiltak.

Kjøp av flere klimakvoter i utlandet er et av tiltakene. Regjeringen vil bruke 690 millioner kroner på energiomlegging og fornybar energi, og 935 millioner til CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad.

Bevilgningen til kjøp av CO2-kvoter i utlandet økes fra 100 til 500 millioner, med fullmakt til å inngå framtidige kvoteavtaler for 3,6 milliarder. Regjeringen øker også bevilgningen til miljørettet bistand med 480 millioner kroner.

Avgiftsendringer skal også bidra til å redusere utslippene av klimagasser. Dieselavgiften øker med 20 øre, og avgiften på jetparafin med 10 øre literen. Grunnavgiften på fyringsolje øker til samme nivå som elavgiften.

Bevilgningen på 5,8 milliarder til investeringer, drift og vedlikehold av jernbanenettet nevnes også som en del av regjeringens klimasatsing. I fjorårets budsjettforslag var samlet bevilgning til jernbaneformål 7,1 milliarder kroner. (NTB)

KALENDER