Fikk nei til fracking, men ja til leting etter varmt vann i Danmark
9. april 2018
Store deler av Lolland og Falster er omfattet av en ny tillatelse til undersøkelser etter geotermisk varme, som selskapet Nail Resources Denmark nylig har fått av den danske energiministeren Lars Christian Lilleholt.
 
For halvannen måned siden meldte regjeringen at man hadde »lyttet til de lokale bekymringene« og derfor ville stoppe alle olje- og gass-undersøkelser på land – og spesifikt på Lolland og Falster.

Nå skal et nederlandsk selskap i stedet lete etter geotermisk energi i samme område.

Det fremgår av en pressemelding fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), hvor han gir tillatelse til undersøkelser og innvinning av geotermisk energi til fjernvarme til selskapet Nail Resources Denmark.

Selskapet søkte for knappe to år siden om lov til både å lete etter olje og gass, samt varmt vann i undergrunnen, men fikk på bakgrunn av et vedtak fra regjeringen  avslag på olje- og gass-søknaden, og altså nå et ja til undersøkelser etter geotermisk varme, skriver ing.dk.

Tillatelsen gjelder for en undersøkelsesfase på seks år, som er oppdelt i tre faser hvor Nail Resources skal gjennomføre et arbeidsprogram i tre trinn hver med to års varighet.
I fase 2 skal tillatelsen innskrenkes arealmessig til det område man vil arbeide videre med, og det skal gjennomføres en seismisk undersøkelse.

Også her skal selskapet tilbakelevere tillatelsen, hvis man ikke ønsker å gå videre.
I den siste fasen skal arealet innskrenkes ytterligere.  Hvis selskapet gis tilsagn om innvinning av geotermisk energi til fjernvarmeforsyning, har de rett til en forlengelse av tillatelsen i opp til 30 år for et avgrenset område.

Det finnes åtte gjeldende tillatelser til undersøkelser etter og/eller utnyttelse av geotermisk energi i Danmark.


Illustrasjon: Energistyrelsen
KALENDER
22 - 24 mai