Håper på dialog om bruk av fjordvarme til skole i Ulsteinvik
28. mars 2018
Kommunestyret i Ulsteinvik står samlet bak en uttalelse der de oppfordrer fylkeskommunen i Møre og Romsdal til å benytte det eksisterende fjernvarmeanlegget basert på sjøvann til oppvarming av Ulstein videregående skole.
I uttalelsen som er sendt til fylkesordføreren og gruppeledere ved fylkestinget, skriver de bla at kommunen og selskapet Ulstein Fjernvarme har gjennomført store investeringer for å få på plass fjernvarmeanlegget basert på fjordvarme i Ulsteinvik sentrum og fram til Høddvoll.  «Ulstein Fjernvarme er det viktigste klimatiltaket som Ulstein kommune har gjennomført», heter det  i uttalelsen, ifølge Vikabladet Vestposten.

Kommunestyret mener ifølge uttalelsen at det kan spare fylkeskommunen for store investeringer da den ene sentralen som står plassert i Ulsteinhallen, vegg i vegg med UVS, viser seg å ha overkapasitet på energi. «Det medfører at den etter all sannsynlighet kan dekke energibehovet til den nye skolen. Dette vil ifølge kommunestyret i tillegg spare fylkeskommunen for penger til drift og vedlikehold av egen energisentral.
 
Fylkeskommunen har tidligere avvist å benytte fjernvarme fordi de mener det blir for kostbart.
Ulstein-politikerne har forståelse for at fylket må tenke økonomi, men anbefaler dem å gå i forhandlinger med Ulstein Fjernvarme for å se om de kan få til en avtale, skriver Vikabladet Vestposten.
 


KALENDER
22 - 24 mai