1. januar 1970
Mandag var det klart for åpning av Brønderslev Forsynings nye kraftvarmeverk basert på både solfangere og bioenergi. Ifølge den danske energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Christian Lilleholt, som sto for innvielsen, er kraftvarmeanlegget en nyhet som vil vekke oppsikt verden over.
- Tiden renner snart ut for gass- og kullkraftverk.  Derfor kan Brønderslev Forsynings innovative og dokumenterte energiløsning hjelpe globale markeder med å løse fremtidens behov for fornybar energi, sa Lars Chr. Lilleholt. ifølge Nordjyske Stiftstidende, og tilføyde at grønn energi spiller en hovedrolle i energiforliket som stadig rykker nærmere.

- Jeg håper at ideen fra Brønderslev brer seg. Det er en god investering, sa Lars Christian Lilleholt, som kalte dagen som helt spesiell. Anlegget i Brønderslev er en kombinasjon av et flisanlegg med to 10 MW kjeler og et CSP-anlegg på 27.000 kvadratmeter belysningsareal.

Kraftvarmeverket som har kostet 330 millioner kroner, kombinerer flis, solvarme fra CSP-fangere, varmepumper og en ORC-turbin.
—Vårt kraftvarmeverk er det første med den spesielle kombinasjonen av energikilder og teknologi, og vårt mål er å produsere verdens mest effektive kraftvarme på dette verket, sier Brønderslev Forsynings varmesjef Poul Vestergaard Jensen til bladet Fjernvarmen.

- Vi har valgt sol og varme fordi det vil gi den mest robuste økonomien og fordi det samtidig sikrer driften for anlegget i fremtiden. Ved å ha både biomasse og sol, legger vi ikke alle egg i én kurv. Dessuten har det eksisterende naturgassfyrte kraftvarmeverket en stor elkjel. Vi  kan dermed utnytte energikildene når de er der, og benytte de brensler som er billigst, forteller Poul V. Jensen til bladet, som utgis av Dansk Fjernvarme.
KALENDER
22 - 24 mai