Høyeste nordiske ukepris på el på sju år
8. mars 2018
Temperaturene over Skandinavia gikk i uke ni videre ned sammenlignet med uken før. Dette økte kraftforbruket i Norden og løftet kraftprisen i systemet til sitt høyeste ukenivå siden 2011.  
Vindkraftproduksjonen tok seg opp igjen og var høg gjennom heile veka, og utgjorde eit viktig bidrag til kraftbalansen i Norden. Det medvirket til nettoimport til Norge fra Danmark.
Mangel på effekt gjorde at Finland fikk en pris på 245 øre/kWh på torsdag morgen. Den høye timesprisen spredte seg til Øst-, Midt- og Nord-Norge, skriver NVE på sine nettsider.
Last ned kraftsituasjonsrapporten for uke ni her
KALENDER
22 - 24 mai