Miljøvennlig fjernvarme erstatter Tønsbergs oljekjeler
6. mars 2018
Etter at Skagerak Varme startet fjernvarmeproduksjon basert på biobrensel i Tønsberg for fem år siden, har ca. 20 offentlige- og mer enn 40 private bygg i Tønsberg koblet seg på. Årlig er nær 3,8 millioner liter fyringsolje erstattet med miljøvennlig fjernvarme i middelalderbyen.

—Det er ingen tvil om at miljøgevinsten i byen er betydelig, siden mange av virksomhetene som er tilknyttet, tidligere ble varmet med oljefyr, sier kommunaldirektør Jan Eide til Tønsbergs Blad.

Ifølge direktøren er alle kommunens virksomheter, med et par små unntak, varmet opp med 100 prosent fornybar energi. Beregninger fra Skagerak Varme viser at det ville gått med 3,8 millioner liter fyringsolje for å produsere like mye energi som Skagerak Varme leverte i Tønsberg i 2017. For i år ville tallet blitt 4,2 millioner liter.

Kortreist flis 
Alt tyder på at byen, både den offentlige og private delen, er godt forberedt på å møte forbudet mot forurensende oljefyring som innføres i 2020. Nå blir Tønsberg i stor grad varmet opp med en fornybar, miljøvennlig energikilde, som i all hovedsak hentes fra vestfoldskogene. Flisfyringen avgir ikke mer CO2 enn «skogsavfallet» hadde gjort hvis det ble liggende å råtne - uten å gjøre noen nytte. I Sverige, der det er mulig å koble seg til fjernvarmeanlegg i 270 av 290 kommuner, er bruken av fjernvarme, skriver avisen.
 
—For seks-sju år siden vakte det mye oppstyr da gatene i sentrum ble gravd opp for at det skulle legges fjernvarmerør. Framkommeligheten var ugrei og flere forretninger klaget. 
I Tønsberg er nå både sykehuset, Fylkeshuset, svømmehallen, flere skoler og omsorgsboliger og de fleste andre offentlige bygg koblet på. Det samme gjelder mange private bedrifter, blant andre Farmandstredet, flere hoteller, bilforretninger og hundrevis av gamle og nye leiligheter, sier salgssjef Are Vegar Hansen i Skagerak Varme.

I tillegg til Skagerak Varmes store varmesentral på Kilen, finnes det egne mindre anlegg på Jarlsø som skal varme opp leilighetene der og et kommunalt anlegg på Eik som forsyner Eik bo- og behandlingssenter, Eik skole og Eik idrettshall og samfunnshus med nærvarme.
Totalt solgte Skagerak Varme 40 GWh (gigawattimer) fjernvarmeenergi i Tønsberg i fjor, med håp om å øke til 60 GWh i 2020, sier Are Vegar Hansen. 

Pålitelig og miljøvennlig
—Den viktigste fordelen ved fjernvarme er miljø-gevinsten, både ved kraftig reduserte CO2-utslipp og ved at det benyttes energiressurser som ellers ville gått til spille. Leveringssikkerhet og lite vedlikeholdsarbeid for kunden, er andre fordeler, sier Hansen til avisen.

Forventer stor vekst 
—Salget av fjernvarme vil øke betraktelig i årene som kommer. Det meste av nye bygg som skal reiser på Kaldnes blir knyttet til. Skagerak Varme har også inngått avtale med Obos om levering av fjernvarme til de 250 leilighetene som er planlagt i Teieparken, der den gamle Færder videregående skole lå, sier salgssjefen, som også mener at det også er gode muligheter for fjernvarmeutbygging på Korten, Kilen og Stensarmen.
 
 
 
KALENDER
22 - 24 mai