NoBio-seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg
6. mars 2018
Torsdag 26. april arrangerer Nobio seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg i størrelsesområdet 200 kW - 10 MW  på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.
På seminaret legges det opp til praktiske foredrag om dagsaktuelle temaer, diskusjon og utveksling av erfaringer og kunnskap om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg.

Noen hovedtemaer for årets seminar er:
Massevirke og flismarkedet er i bevegelse – status og utsikter
ISO-standarder for brenselflis – praktiske tilpasninger ved kjøp og salg
El-filter på små og mellomstore biovarmesentraler – teknologi, renseeffekt og økonomi
Vedlikehold av gamle kjelanlegg: Hvor går grensen mellom viderereparasjon og kjøp av nytt anlegg?
Vedlikehold og rensing av varmevekslere
Noen metoder og rutiner for effektiv rensing av fjernvarmenettet
Nytt fra Nobio
Fyrbøterforum – små og store utfordringer i varmesentralen

Egner seg for mange
Seminaret retter seg mot alle som ønsker å forbedre driftsresultatene på eksisterende og fremtidige bioenergianlegg. Viktige målgrupper for seminaret er driftspersonell og eiere av eksisterende bioenergianlegg, personer med planer om å etablere nye biovarmeanlegg, konsulenter, rådgivere, byggherrer, kommuner, utstyrsleverandører (utstilling) og andre som ønsker å satse på bioenergi.
Last ned programmet her
Meld deg på her


KALENDER
22 - 24 mai