Tysk energigigant vil varme danske byer med geotermi
5. mars 2018
E.ON satser på at geotermisk varmeenergi i Danmark kan gi mer varmeenergi enn Nordsjø-oljen. Men teknologien kan ennå ikke konkurrere med avgiftsfri biomasse.
Danmark sitter på en enorm varmeressurs, og vi skal bli mye bedre på å utnytte den.
Det var budskapet på en geotermi-konferanse i forrige uke på Christiansborg, arrangert av det geotermiske operatørselskapet Geoop, med deltakelse av både politikere, forskere og forsyningsselskaper. Og ifølge ingeniøren.dk er det tyske energikonsernet E.ON enig i dette budskapet.
—Selskapet har for tiden søknader liggende på en håndfull lisenser for utnyttelse av geotermisk varme i den danske undergrunnen, og søker også om å overta andres uutnyttede geotermi-lisenser etter avtale med fjernvarmeselskapene, sier Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON. (kilde.ing.dk)

E.ON ser for eksempel interessante geotermi-muligheter omkring Roskilde, Hillerød, Aalborg og København.
—Vi er klart interessert i å gå inn i utvinning av geotermisk varme i Danmark, som etter vår mening er en oversett grønn og billig energikilde, sier han.

Tore Harritshøj henviser blant annet til en ny rapport fra IEAs Irena, som viser at geotermisk varme er et av de mest omkostningseffektive tiltakene for å redusere CO2-utslippene. Samtidig er det samfunnsøkonomisk billigere å øke andelen av geotermi i varmesektoren enn å øke andelen av biomasse i de områder, hvor de geotermiske ressursene er tilstede.
—Geotermi vil imidlertid ha store problemer med å konkurrere med fjernvarme på avgiftsfri biomasse, så det er nødvendig at geotermi også fritas for energiavgift.
Geotermisk varme bør også ha forrang for varme fra avfallsforbrenning og fossile energikilder, mener han,

Ifølge den danske forsknings- og rådgivningsinstitusjonen GEUS er det geotermiske varmeenergipotensialet mer enn tre ganger den varmemengden som Danmark kan forvente å produsere fra olje i Nordsjøen, sier Harritshøj og tilføyer at geotermi blant annet kan forsyne 30-50 prosent av Københavns Kommunes fjernvarmebehov.
KALENDER
22 - 24 mai