Stadig mer miljøvennlig fjernvarme til sarpinger
2. mars 2018
I 2017 inngikk Østfold Energi avtale om å levere fjernvarme til ni byggeprosjekter. I løpet av året vil 171 nye leiligheter varmes med spillvarme fra Borregard.
- Vi har bygget ut fjernvarmenettet i Sarpsborg sentrum over flere år og er svært glade for at det stadig kommer til nye bygg vi kan levere til. Det siste året har vi inngått avtale om å levere fjernvarme til hele ni byggeprosjekter, hvor disse fire nye leilighetskompleksene er de største kontraktene, forteller markeds- og salgsansvarlig Cato Andrè Strand.
 
Det neste året vil fire nye leilighetsbygg i Sarpsborg sentrum kobles til fjernvarmenettet som medfører at totalt 171 nye leiligheter får levert fornybar energi til oppvarming og tappevann.
 
Det er stor byggevirksomhet i Sarpsborg sentrum, noe som har gitt Østfold Energi mange nye fjernvarmekunder. De fire nye byggene som Østfold Energi skal levere fjernvarme til er Sarpsborg sentrumsbolig, Kulås terrasse, gamle Kirkegata skole og Storgaten terrasse.
 
 Strand er stolt av å kunne tilby kundene enkel og vedlikeholdsfri oppvarming, som i tillegg gir store miljøgevinster: - Fjernvarme som leveres fra Sarpsborg fjernvarmesentral utnytter spillvarme fra Borregaard - energi som bokstavelig talt ville forsvunnet ut i løse luften om ikke vi hadde benyttet den. De som bor i leiligheter med fjernvarme rapporterer om et stabilt og godt inneklima og reduserte kostnader til oppvarming. Det gir med andre ord gevinster både for det ytre og indre miljøet, sier Cato Strand. (Kilde: Østfold Energi.)


Storgaten terrasse blir det største leilighetskomplekset Østfold Energi leverer fjernvarme til. Hele 71 leiligheter skal benytte fornybar varme til oppvarming og tappevann. Kilde: SOBBL
KALENDER
22 - 24 mai