Vil styrke samarbeidet for å utnytte mer spillvarme i Sverige
9. februar 2018
I Sverige benyttes varme som ellers ville gått til spille varme fra 85 selskaper i et 70-talls fjernvarmenett. Samarbeid mellom industribedrifter og fjernvarmeselskaper har gitt positive effekter for begge parter og – ikke minst – ført til redusert klimapåvirkning og bidratt positivt til samfunnsøkonomien. Nå vil aktørene sammen jakte på mer spillvarme.
Tidligere denne uken møttes representanter fra fjernvarmeselskaper, industriforetak og lensstyrelsen til et to-dagers seminar for å diskutere muligheter for å øke andelen spillvarme i fjernvarmen ytterligere.

Med utgangspunkt i eksisterende prosjekter var målet å identifisere nøkkelfaktorer for å komme i gang med et samarbeid.   

Blant foredragene var det eksempler på når regionale nett muliggjør mer restvarme, som Trollhättan-Vänersborg og Arboga-Köping, langvarige samarbeid som i Helsingborg (44 år), Gøteborg (20 år) Varberg (18 år) og Nynäshamn (15 år), som fra Stockholm Exergis (tidligere Fortum Värme) prosjekt Öppen fjärrvärme, konkret i form av samarbeid med datasenteret GleSYS. Tekniska verken i Linköping berettet også om et prosjekt om varmelagring, for å kunne ”flytte” overskuddsvarme fra sommeren til kaldere årstider.


De ulike partene beskrev ders samarbeid og delte også hva de så på som nøkkelfaktorer for et fremgangsrikt samarbeid:
• Gjensidig tillit og åpenhet: våge å snakke åpent om forretningsmessige vurderinger
• Hvordan kan samarbeidet gjøre virksomheten mer effektiv
• Begge parter vil vinne på en avtale
• Se utenfor din egen virksomhet: Når er det på tide å reinvestere - er det en kjele som skal bygges - eller er det noe gjenværende varme som kan utnyttes?
• Timing: Fjernvarmefirmaer investerer ikke ofte i nye anlegg, men når det er på tide, vil muligheter for samarbeid åpnes
• Å våge å starte: Et samarbeid kan føre til mer
• Avslutt avtaler om økonomi og leveringssikkerhet
• Sett opp felles mål
• Kontinuerlige møter for å utvikle samarbeidet, selv på "kontrollroms-nivå"

Det kom også fram at de som har samarbeidet i lang tid, finner nye forretninger sammen.
Deltakerne var alle enige om at det er potensial for utnyttelse av mer spillvarme i Sverige, skriver Energiforetagen i et nyhetsbrev.
KALENDER