Fyllingsgraden i Norge under 60 prosent
8. februar 2018
Ved utgangen av uke fem var fyllingsgraden i norske magasiner 57,0 prosent. Median-verdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2017 var 59,6 prosent, og minimumsverdien 34,7 prosent. Gjennom uken gikk fyllingsgraden ned med 3,2 prosentenheter, mot 2,8 prosentenheter uken før. Prisene var omtrent uendret, melder NVE.
Høyst magasinfylling hadde Vest-Norge (område 2) med 64,3 prosent, mens Midt- og Nord-Norge (område 3) hadde lavest fylling med 49,6 prosent. Sørøst-Norge (område 1) hadde en fyllingsgrad på 57,9 prosent.

Hittil i år har det kommet 14,1 TWh nedbørenergi, eller 4,5 TWh mindre enn normalen.

Høyere forbruk i Norden
Kaldt vær bidro til høyere forbruk i Norden. I morgentimene fredag var kraftforbruket i Norge på ca 22 500 MW, som fortsatt er 2000 MW under rekordforbruket fra januar 2016.

Kraftproduksjonen fra vindkraft og kjernekraft gikk noe opp, og bidro til å kompensere for økningen i kraftforespørselen.

Uendrede priser i Norge
Mens kraftprisene i Finland gikk ned forrige uke sammenlignet med uken før, gikk de opp i Danmark. Det skyldes en nedgang i de baltiske prisene, og en oppgang i Tyskland. I Norge var prisene omtrent uendret fra uken før.


Sønstevatndammen Foto: Octo Farm / Skagerak Energi
KALENDER