Oppfordrer til mindre el og mer vannbåren varme i bygg
7. februar 2018
I et leserinnlegg i Dagsavisen skriver daglig leder i VA og VVS produsentene Bjarne Haugland, at lave strømpriser og effektiv lobbyvirksomhet fører til at Norge sløser bort verdifull energi til å fyre for kråkene. «Mener den nye regjeringen alvor med å omstille Norge til lavutslippssamfunnet, må det satses mer på energieffektive løsninger for bygg», skriver han.
Og ifølge Haugland øker bruken av el i bygg: «Siste tilgjengelige tall fra SSB viser at vi bruker over 16.000 kWh i året . Det er sløsing med vår kanskje viktigste naturresurs: Norges evig fornybare vannkraft. Flere aktører agiterer likevel for mer, ikke mindre bruk av elektrisk kraft i norske bygg. Elvarme Norge er blant aktørene som nylig har tatt til orde for at det offentlige bør justere ned støtten til alternative energiløsninger for bygg.

Skal vi frigjøre mest mulig elektrisk energi til de store oppgavene som trengs, må vi husholdere effektivt med kraften. Heldigvis finnes det gode klimavennlige alternativer til å la panelovnene løpe løpsk. Fleksible vannbårne oppvarmingsalternativer bruker langt mindre elektrisk energi og gir god, rimelig og effektiv oppvarming. Moderne vannbårne varmeløsninger belaster strømnettet langt mindre enn elektrisk oppvarming, i tillegg kan nye vannbårne varmesystemer hente sin energi fra andre kilder enn vannkraften.

Haugland skriver videre at både tekniske forskrifter og offentlige støtteordninger i større, ikke mindre, grad bør legge til rette for at privatpersoner, bedrifter og kommuner velger varmeløsninger som bruker minst mulig elektrisk kraft.

«I lavutslippssamfunnet blir elektrisk kraft i enda større grad enn i dag nervesystemet industrien og transportsystemet skal leve av., skriver Bjarne Haugland daglig leder, VA- og VVS-produsentene VVP ENERGI i sitt innlegg med tittelen "Verdiskaping i hver kilowattime" i Dagsavisen tirsdag.
 
KALENDER