EUs Bygningsenergi-direktiv godkjent i Rådet
2. februar 2018
EUs Råd godkjente torsdag det reviderte Bygningsenergidirektivet, som er ett av EUs sju direktiver og forordninger i den såkalte Vinterpakken.
Samtidig blir det stilt krav til at hvis man som byggherre bygger nytt eller installerer nye varmesystemer, så skal det samtidig installeres individuelle energimålere. Utover å sikre en bevissthet om energiforbruket, er det også viktig for at felles energi- og klimamål innfris omkostningseffektivt.

Bred støtte til direktivet

Det er ikke uten grunn at det er så stort fokus på bygningers energiforbruk. EU bruker samlet sett 40 prosent av det samlede energiforbruket på kjøling og varme. Tilsvarende importerer unionen også omlag 40 prosent av det samlede energiforbruket. 

- I fjernvarmesektoren legger vi især stor vekt på at perspektivskiftet krever fullt hensyn til lokale og nære løsninger på varme og kjøling, og de fordeler som følger med dem. Dermed anerkjenner EU også det store potensialet i både fjernvarme og kjøling som en energieffektiv og omkostningseffektiv klimaløsning, som samtidig tilbyr høy komfort, sier Birger Lauersen, internasjonal sjef i Dansk Fjernvarme og nestleder i den europeiske fjernvarmeorganisasjonen Euroheat & Power.

Høye ambisjoner

Dansk Fjernvarme har sammen med sine kolleger i andre EU-land, og gjennom den europeiske fjernvarmeorganisasjonen Euroheat & Power, gjennom arbeidet de siste par årene på å sikre høye ambisjoner i formuleringen av bygningsdirektivet. Det ser nå ut til å bære frukter, sier han.

Les mer om EU Ministerrådets beslutning her.


Birger Lauersen internasjonal sjef i Dansk Fjernvarme og nestleder i den internasjonale fjernvarmeorganisasjonen Euroheat & Power.
KALENDER