Fristen for tilslutning til ny NOx-avtale nærmer seg
1. februar 2018
NHO ber virksomheter med avgiftspliktige NOx-utslipp om å tilslutte seg Miljøavtalen om NOx 2018-2025 i god tid før 1. april 2018. Det samme gjelder virksomheter i landbasert industri med ikke-avgiftspliktige NOx-utslipp som er omfattet av avtalen.
Staten og 15 næringsorganisasjoner har inngått ny miljøavtale om NOx for perioden 2018-2025. Miljøavtalen legger til rette for reduserte NOx-utslipp i næringslivet og implementering av miljøteknologi.

Alle virksomheter innenfor avtalens virkeområde må aktivt gi tilslutning til den nye avtalen for å oppnå avgiftsfritak og tilhørende rettigheter. Virksomheter i landbasert industri med ikke-avgiftspliktige NOx-utslipp som omfattes av NOx-avtalen 2018 -2025, oppfordres også til å tilslutte seg NOx-avtalen. Flere store aktører – herunder Statoil - er allerede tilsluttet. NHO oppfordrer øvrige virksomheter til å gjøre det samme i god tid før 1. april.

ESA har miljøavtalen til vurdering, og må godkjenne miljøavtalen før den trer i kraft. Kontakt Næringslivets NOx-fond for nærmere informasjon om tilslutning her:www.nho.no/nox.
KALENDER