Fortum Värme i Stockholm bytter navn til Stockholm Exergi
31. januar 2018
Stockholm Värme, som forsyner vel 800 000 stockholmere med varme og kjøling, bytter nå navn til Stockholm Exergi. Det nye navnet skal på en tydeligere måte vise hva selskapet bidrar med for innbyggerne i Stockholm. Stockholm Exergi eies femti prosent av Stockholms stad og Fortum, og vil fortsatt utvikles gjennom et nært samarbeid med eierne.
- Nå heter vi hva vi alltid har vært. Det er vi som gir stockholmerne varme og kjøling når de trenger det, og vi jobber med exergi, et begrep som betyr nytten man kan skape med energi. Som for eksempel når vi produserer både el og varme samtidig av skogsbrensel for å utnytte energien på best mulig måte, eller når vi gjenvinner energien i stockholmernes rene avløpsvann for å varme byen i stedet for  Østersjøen. Det er hva exergi handler om – rett energi, ved rett situasjon, for rett behov, sier Anders Egelrud, Stockholm Exergis administrerende direktør i en melding.

Stockholm Exergi eies femti prosent av Stockholms stad og Fortum, og vil fortsatt utvikles gjennom et nært samarbeid med begge eierne.
Selskapet har en strategisk rolle både for Stockholms varmeforsyning og for byens evne til å innfri høye klimamål. Eierne er enige om at Stockholm Exergi får bedre forutsetninger ved å virke under eget navn og varemerke.

- Stockholm Exergi vil fortsatt være en viktig del i Fortums globale arbeid med å skape bærekraftige byer. Selskapet har hatt en fantastisk utvikling siden tidlig på 2000-tallet og virksomheten ble for to år siden en konsolidert del av Fortum-konsernet.

Navnebyttet er et naturlig neste skritt, sier Per Langer, Sverige-sjef i Fortum.
Navneendringen medfører ingen andre endringer for kundene og stockholmerne. Og Stockholm Exergi skal fortsette, sammen med stockholmere, kunder og partnere å skape fremtidens bærekraftige Stockholm.

- Stockholm skal være en fossil-brenselfri by senest i 2040.  Målet krever at vi sammen skaper innovative løsninger for fremtidens bærekraftige energisystem ved blant annet å ta vare på overskuddsenergi fra byens ulike virksomheter. Dette vil bli avgjørende for vår klimaomstilling, sier Katarina Luhr (MP), miljøbyråd i Stockholms stad.
 


- Nå heter vi hva vi alltid har vært. Det er vi som gir stockholmerne varme og kjøling når de trenger det, og vi jobber med exergi, et begrep som betyr nytten man kan skape med energi, sier Anders Egelrud, Stockholm Exergis administrerende direktør i en melding. Foto: Fortum Värme
KALENDER